Lättade kommuner när regeringen svänger om biodrivmedel

I december meddelade regeringen att Sverige inte skulle fortsätta med skattebefrielsen av biodrivmedel. Reaktionerna från kommuner, kollektivtrafikmyndigheter och andra blev kraftiga – skulle nu tio års målmedvetet upphandlingsjobb gå om intet?

Men igår svängde regeringen och gick ut med att Sverige ska ansöka hos EU om ett statsstödsundantag under en tioårsperiod. Ett mycket positivt besked för kommuner och alla andra som behöver biodrivmedel som en ”brygga i omställningen” till el, transporteffektivitet och biogas.

Läs Klimatkommunernas remissvar här och läs om regeringens nya beslut här 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.