Remissvar: Sveriges globala klimatavtryck

Klimatkommunerna har skickat in yttrande på utredningen Sveriges globala klimatavtryck.

Miljömålsberedningen har haft i uppdrag att föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion, med ambitionen att nå en klimatmässigt hållbar konsumtion på ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt.

Beredningen föreslår i utredningen ”Sveriges globala klimatavtryck” ett tillägg i generationsmålet: ”Sverige ska senast 2045 ha ett negativt globalt klimatavtryck”. Att Sverige ska ta ansvar för klimatpåverkan från vår konsumtion, även utanför landets gränser, är något som Klimatkommunerna efterfrågat länge. Det är viktigt att Sverige går före och driver på internationellt vad gäller konsumtionsbaserade utsläpp som kopplar till rättviseaspekterna i Parisavtalet, dvs. att de utvecklade länderna ska ta en ledande roll i klimatomställningen. Vi ser därför mycket positivt på den föreslagna målsättningen.

Vi ställer oss dock frågande till hur målet ska uppnås och saknar en samlad strategi. Vi menar också att kommunerna borde inkluderas mer än via offentlig upphandling.

Läs hela vårt svar här.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.