Klimatläget 2022

Hur går det egentligen med kommunernas klimatarbete? Minskar utsläppen? Tas de nödvändiga klimatbesluten? Ställs klimatkrav i upphandlingar och byts fossilt ut mot förnybart?

Jodå. I vår årliga jämförelse Klimatläget kan vi se att utvecklingen går framåt hos våra medlemmar.

Klimatkommunernas medlemmar har minskat sina växthusgasutsläpp per invånare med i genomsnitt 54 procent sedan 1990. Detta kan jämföras med det nationella genomsnittet, som är 48 procent.

I årets granskning ser vi även bland annat att av våra medlemmar har:

  • 78% tagit beslutet att bli en klimatneutral kommun
  • 44% har minskat sina utsläpp med mer än 40% sen 1990
  • 78% svarat att de ställer klimatkrav vid byggnationer
  • 67% ett strukturerat samarbete med näringslivet i klimatarbetet
  • 53% svarat att deras fordon till större delen (över 75%) drivs med förnybart bränsle eller el

Om vi ska lyckas ställa om till ett samhälle i linje med internationella och nationella klimatmål behöver arbetet accelerera – fler behöver göra mer. Vi hoppas att din kommun hittar arbetssätt och åtgärder att ta efter från årets Klimatläge!

Här hittar du hela rapporten full med goda exempel från våra medlemmar. Och här kan du dyka ned i utsläppsdata.

Klimatläget är vår årliga jämförelse av  medlemskommunernas arbete inom ett antal områden. Vi utgår från ett årligt test våra medlemmar svarar på och nationell öppen data via verktyget Sustainable Advantage.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.