Parkerade lastbilar ovanifrån med snö på taken.

Nyhetsbrev februari

En journalist från tidningen Sveriges Natur kontaktade oss på kansliet i höstas. Hon hade granskat våra medlemmars livsmedelsupphandlingar för att se vilka klimatkrav som ställs på transporter. Vi välkomnar granskning och här sattes fingret på ett område som vi kan dyka djupare i.

Vi skickade omgående ut en fråga till våra medlemmar för att få koll på läget och för att se om vi kan stötta arbetet på något sätt. Vi bad dem som ställer utsläppskrav i livsmedelsupphandlingar att skicka in sina upphandlingar eller utdrag där formulering av utsläppskrav på transporter står med till oss. Vi frågade också vilka behov de har för att ställa utsläppskrav på dessa inbäddade transporter och vilka hinder de ser för att ställa krav.

Vi fick ganska snabbt svar från ett 20-tal kommuner om vilka krav de ställer. Kartläggningen visar att det är ganska stor variation i hur kraven formuleras. En del ställer krav på 100 % fossilfritt, andra på tex minst 50 %. Vissa ställer krav på att andelen fossilfritt ska öka under perioden som upphandlingen gäller, andra ger mer poäng ju högre andelen fossilfritt är. Flera kommuner har dessutom samlastning vilket minskar utsläppen ytterligare. Samtidigt lyfte flera kommuner att det finns bra vägledning på området och att de stora livsmedelsgrossisterna själva har beslut om att bli fossilfria till 2030 – vilket omfattar hela distributionskedjan.

Så vad kan vi dra för slutsatser av detta? Vad kan vi göra i Klimatkommunerna för att stötta arbetet? Vi kommer att fortsätta dialogen med medlemmarna för att diskutera hur krav ställs för att ge bäst effekt, hur kraven kan följas upp och hur krav kan ställas i fler upphandlingar. Vi kommer också att bjuda in branschen i den dialogen. Vi lovar att berätta om hur det går. För ett av de absolut viktigaste verktygen i omställningen är att samverka och att dela erfarenheter med varandra. Tillsammans gör vi skillnad!

Granskningen finns i senaste numret av Sveriges Natur och mer info om hur våra medlemmar jobbar finns i vår kunskapsbank.

Hälsningar,
Maria, Filippa & Erika

Läs hela februaris nyhetsbrev här.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.