Passerande cyklister på ett torg en sommarkväll.

TOP. Projekt om transporteffektivitet

Vi har fått projektmedel från Trafikverket för att öka kommuners kunskap och kapacitet att jobba med steg 1- och 2-åtgärder i fyrstegsprincipen, det vill säga att tänka om och optimera transportsystemet.

I projektet TOP – Hur kommuner tänker om och optimerar transportsystemet ska vi kartlägga kommuners arbete med genomförandet av steg 1- och 2-åtgärder för att identifiera framgångsrikt arbete. Vi ska också titta på:

  • Hur kan åtgärders effekt bedömas?
  • Vilka åtgärder/kombinationer av åtgärder har kommuner genomfört som har gett bra effekt?
  • Hur ser en formaliserad process ut i kommunen vid genomförande och utvärdering av icke-fysiska åtgärder?

Projektet pågår under 2023 och vänder sig till tjänstepersoner och politiker i kommuner som arbetar med utformning och användning av transportsystemet.

Om projetet Hur kommuner tänker om och optimerar

Projektbeskrivning Hur kommuner tänker om och optimerar

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.