solrosfält

Nyhetsbrev juni 2023

I fredags bjöd regeringen in till klimatmöte, vår ordförande Evelina Fahlesson (S) och vice ordförande Jacob Högfeldt (M) var på plats. Möjligheten att föra dialog om den klimatpolitiska handlingsplanen under mötet var dock begränsad. För att visa vad kommuner och regioner behöver har vi i stället samlat förslag till förändrad lagstiftning och nya styrmedel i en ny rapport som vi även lämnar över till regeringen.

I rapporten finns en mängd förslag på hur nationell nivå kan öka omställningstakten och genomföra de övergripande systemförändringar som kan få hela landet att klara omställningen. De tre viktigaste förslagen att få med i kommande klimatpolitiska handlingsplan är:

  1. Ta fram ett klimatavtal med finansiering till kommunernas klimatarbete enligt vårt förslag Inkludera alla kommuner i Sveriges klimatarbete genom ett klimatavtal. Kombinationen av finansiering och uppföljning genom en nationell samordningsfunktion är viktig.
  2. Inför ett nationellt mål om transporteffektivitet enligt Klimaträttsutredningens förslag i ”Rätt för klimatet” och ta fram en strategi för att nå målet. Detta är helt avgörande för många av de utmaningar kommuner står inför. Mer yta behöver frigöras till byggnation och klimatanpassning, luftkvaliteten behöver förbättras och klimatomställningen behöver bli rättvis.
  3. Sätt omgående in åtgärder för att nå 2030-målet om 70 % minskade utsläpp från transporter. Vi lyfter en mängd förslag kring detta i rapporten. Det viktiga är att den effekt som reduktionsplikten skulle ha fått, behöver kompenseras så att målet nås.

Vi skrev också under en debattartikel inför mötet som går att hitta här.

Men klimatmötet är inte den enda chansen för att prata omställning. Snart är det dags för Almedalen där vi hoppas klimatfrågorna får ta den plats som krävs. Inte på plats? Följ debatterna ändå! Vi har tagit fram en tipslista på webbinarium.

Vi på kansliet vill säga ett stort tack till er som följer vårt arbete och hejar på, till alla våra medlemmar och vår nya taggade styrelse, för den här våren. Vårt nyhetsbrev tar paus i sommar – och det hoppas vi att ni som kämpar på i omställningen också gör. Till hösten hörs och ses vi igen!

Glad sommar,
Filippa, Maria, Erika & Kevin

Läs hela junis nyhetsbrev här.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.