Vitt moln mot blå himmel.

Så följer ni upp era utsläpp enligt internationell standard: Klimatkommunernas rekommendation till kommuner och regioner

Hur kan kommuner och regioner bäst följa utsläppsläget lokalt, följa utvecklingen mot sina klimatmål och se resultaten av de åtgärder som genomförs?

Det finns en mängd vägval som behöver göras rörande systemgränser och avgränsningar för att göra en sådan årlig utsläppsinventering.

Idag släpper vi en rekommendation som vänder sig till kommuner och regioner och som beskriver hur de kan följa upp utsläpp av alla växthusgaser inom det geografiska området kommunen, enligt den internationella standarden GPC (också känd som GHG Protocol for Cities).

Vi vill underlätta uppföljningen för våra medlemmar och göra det enklare för dem att delta i olika internationella initiativ och tävlingar, samtidigt som vi ökar möjligheterna att jämföra sig mellan kommuner och att visa en samlad bild av medlemmarnas totala utsläpp. Därför använder vi sedan våren 2022 Sustainable Advantages digitala tjänst för rapportering, visualisering och analys. Verktyget hämtar data från den nationella emissionsdatabasen och SCB:s kommunala och regionala energibalanser, som presenteras enligt de sektorer och scope som anges i den internationella standarden.

Här hittar du vår rekommendation!

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.