Klimatläget 2023

Hur går det egentligen med kommunernas klimatarbete? Minskar utsläppen? Vilka klimatbeslut och åtgärder tas egentligen? Ställs klimatkrav i upphandlingar och byts det fossila ut mot det förnybara?

I vår årliga jämförelse Klimatläget kan vi se att utvecklingen går fortsatt framåt hos våra medlemmar.

Klimatkommunernas medlemmar har minskat sina växthusgasutsläpp per invånare med i genomsnitt 53 procent sedan 1990. Detta kan jämföras med det nationella genomsnittet, som är 46 procent.

I årets granskning ser vi även bland annat att av våra medlemmar har:

  • 79% tagit beslutet att bli en klimatneutral kommun
  • 55% en samordnad varudistribution i kommunen
  • 83% svarat att de arbetar aktivt för att minska byggutsläppen
  • 64% ett strukturerat samarbete med näringslivet i klimatarbetet
  • 55% svarat att de minskar p-ytan i kommunen

Om vi ska lyckas ställa om till ett samhälle i linje med internationella och nationella klimatmål behöver arbetet accelerera – fler behöver göra mer. Utöver goda exempel och lovande siffror visar klimatläget också var det finns var det finns potential för förbättring. Vi hoppas att din kommun hittar arbetssätt och åtgärder att ta efter från årets Klimatläge!

Här hittar du hela rapporten full med goda exempel från våra medlemmar. Och här kan du dyka ned i utsläppsdata.

Klimatläget är vår årliga jämförelse av  medlemskommunernas arbete inom ett antal områden. Vi utgår från ett årligt test våra medlemmar svarar på och nationell öppen data via verktyget Sustainable Advantage.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.