Nyhetsbrev november

Förra veckan lanserade vi på kansliet årets Klimatläge, vår årliga uppföljning och jämförelse av våra medlemskommuners klimatarbete. Rapporten ger en bra inblick i vilka åtgärder som faktiskt tas på kommunnivå, men är också en bra påminnelse om varför kommuner är så viktiga i klimatomställningen.

Årets uppföljning visar bland annat att av våra medlemmar har:

  • 79% tagit beslutet att bli en klimatneutral kommun
  • 55% en samordnad varudistribution i kommunen
  • 83% svarat att de arbetar aktivt för att minska byggutsläppen
  • 64% ett strukturerat samarbete med näringslivet i klimatarbetet
  • 55% svarat att de minskar p-ytan i kommunen

Uppföljningen visar också att växthusgasutsläppen per invånare både är lägre och minskar i snabbare takt hos Klimatkommunernas medlemmar jämfört det nationella snittet. Utsläppen per invånare hos våra medlemskommuner ligger på 3 ton CO2e per invånare och år, och har minskat med 53% sedan 1990. Det nationella snittet är 4,4 ton per invånare och år, och har minskat med 46% sedan 1990.

Klimatläget är en inspirationskälla för kommunalt klimatarbete, fylld med goda exempel och lovande statistik. Samtidigt visar rapporten att det finns mycket kvar att göra för att nå dit vi vill – att bli klimatneutrala och minska våra utsläpp så fort och mycket som möjligt.

I en tid när kommuner stöter på hinder, med minskad reduktionsplikt, slopat stadsmiljöavtal, och tuffa ekonomiska tider  – är det viktigt att lyfta hur mycket nytta kommunerna faktiskt gör med sitt klimatarbete. För att göra den nyttan behöver de få stöd i sitt arbete, inte minst ekonomiskt.

Slutligen vill vi tacka alla våra medlemmar, och alla som har svarat på årets medlemsenkät. Det är ni som gör det möjligt för oss att göra det vi gör, och vi är väldigt tacksamma för samverkan och allt arbete ni lägger ner!

Bästa hälsningar från kansliet,
Maria, Filippa, Erika & Kevin

Läs hela nyhetsbrevet här!

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.