Uppsala fyrisån under vintern

Nyhetsbrev januari

Strax innan jul presenterade regeringen sin klimatpolitiska handlingsplan för mandatperioden.

Regeringen nämner upprepade gånger i klimathandlingsplanen att klimatarbetet måste ha ”folkligt stöd” och att det ska leda till ”växande hushållsekonomier”. Definitionen av folkligt stöd är i detta sammanhang oklar. Mellan raderna skulle en kunna utläsa att sänkta bränsle- och elpriser är det som ger folkligt stöd. Klimatkommunerna vill lyfta fram en annan väg till folkligt stöd. En väg som fler och fler kommuner vittnar om är framgångsrik och det som medborgare vill.

Kommuner jobbar dagligen för sina invånare. ”Folkligt stöd” är en förutsättning för att kommunernas alla verksamheter ska fungera och kunna leverera välfärd till kommuninvånarna enligt alla de uppdrag som en kommun har. Och tvärtemot vad regeringen menar i handlingsplanen (att folk inte ska behöva märka av de klimatåtgärder som sätts in) vittnar Klimatkommunernas medlemmar om ett stort och brett stöd för klimatinsatser. Utan det folkliga stödet skulle det varken vara möjligt att skapa attraktiva stadskärnor, etablera vindkraft, servera klimatsmarta skolmåltider eller bygga nya, energipositiva stadsdelar.

Det folkliga stödet visar sig också i det engagemang som kommuners klimatarbete möter. För att nämna några exempel vill vi lyfta Karlstad kommuns elevborgarråd för klimatet som ledde till hela 967 förslag från kommunens barn och elever, Linköping som cykelstad – med landets mest nöjda cyklister, Ockelbos gratis kollektivtrafik eller Örebrobostäders smarta elsystem.

Kommuner upplever ett starkt stöd när de med liknande åtgärder satsar på att underlätta invånares vardag. Och satsar, det gör de! Men, utan statens hjälp, inte minst med transportsektorn, är det svårt att nå ända fram.

Vi hade hoppats att regeringen skulle våga öka takten och genomföra de övergripande systemförändringar som kan få hela landet att klara omställningen. Nu ser vi med oro på den tunga börda som regeringen lägger på alla Sveriges kommuner att själva hantera klimatomställningen.

Läs hela vår kommentar här.

Varma hälsningar,
Filippa, Maria, Kevin och Erika på Klimatkommunernas kansli

Läs hela nyhetsbrevet här.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.