Nyhetsbrev mars 2024

Visst vill vi bli friskare, få mer ork och energi? Visst vill vi se öppna landskap med betande kossor och får och uppleva naturens myller av fåglar och insekter? Och njuta av god mat? Samtidigt kämpar var och en av oss med att minska klimatpåverkan och jobbar för att vi ska kunna ha det bra trots ett förändrat klimat. Hur går detta ihop? Kan vi få allt?

Ja, livsmedel och våra matval är en del av lösningen. De Nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2023) rekommenderar att vi minskar vår köttkonsumtion till mindre än 350 gram/vecka och äter mer frukt, grönt och baljväxter. Det är bra för hälsan, miljön och skulle dessutom kunna stärka vår inhemska beredskap.

Men om fördelarna är så många, varför är det då så känsligt att prata om att vi borde äta mindre kött? I en ny rapport bemöter forskare den kritik som förts fram mot NNR 2023:

  • Kritik: Minskad konsumtion av rött kött i Norden kommer att leda till färre djur som betar artrika betesmarker, vilket i sin tur kommer att minska den biologiska mångfalden i dessa områden.
  • Svar: En stor andel av produktionssystemen för rött kött bidrar inte till bevarandet av biologisk mångfald i Norden, t.ex. allt importerat kött, grisar och intensivt uppfödda nötkreatur eftersom dessa inte betar. För att bevara biologiskt viktiga betesmarker behövs det ekonomiska ersättningar till lantbrukare för skötsel, snarare än bibehållen eller ökad konsumtion av rött kött.
  • Kritik: En kost med en begränsad mängd rött kött kommer att leda till näringsbrist.
  • Svar: En minskning av köttkonsumtionen till maxnivån som NNR rekommenderar av hälsoskäl innebär ingen risk för näringsbrist. Även en helt växtbaserad kost kan vara näringsmässigt komplett med planering och näringstillskott. Rekommendationerna innehåller dock ingen allmän rekommendation om en helt växtbaserad kost. Vilken kost som helst kan vara näringsmässigt otillräcklig om den inte är varierad och välbalanserad.
  • Kritik: De nordiska näringsrekommendationerna har inte beaktat effekten av att begränsa konsumtionen av rött kött och chark på inhemsk livsmedelssäkerhet och beredskap.
  • Svar: En kost som kräver lite resurser är främst växtbaserad. Därför är en kost baserad främst på växter bra för livsmedelssäkerheten och beredskapen. För att djurhållning ska bidra till livsmedelsförsörjning i kristider behövs andra djurhållningssystem än de som dominerar idag i Norden.

Läs fler av de forskningsbaserade svaren på den icke forskningsbaserade kritiken i rapporten Håller argumenten? En genomgång av kritiken som rör miljöanalysen av de nordiska näringsrekommendationerna 2023.

Men hur ska vi nå en hållbar livsmedelskonsumtion då? I förra veckan presenterade Nordiska ministerrådet en rapport där de föreslår att hela Norden borde införa köttskatt och att grönsaker och baljväxter borde subventioneras. Rapporten sammanfattades av rådets generalsekreterare Karen Elleman på DN debatt.

Vi håller med. Vi vill bland annat se:

  1. Ett mål för att minska konsumtionen av kött
  2. Ett mål om att öka konsumtionen av baljväxter
  3. Att livsmedels klimatpåverkan avspeglas i priset

Läs mer om hur vi ser på nationella styrmedel för att minska matens klimatpåverkan. Och tänk vilken kraft det skulle få om de nordiska länderna gick samman och införde gemensamma styrmedel för att förbättra vår livsmedelskonsumtion. För folkhälsan, klimatet, den biologiska mångfalden, försörjningstryggheten, näringslivsutvecklingen. Vem säger nej till det?

Varma hälsningar,

Maria, Filippa, Kevin och Erika på Klimatkommunernas kansli

Läs hela nyhetsbrevet för mars månad här.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.