Biogasbrev april 2021

Tack till alla som deltog i vårt webbinarium om EU-regler för biogasen i mars 2021. Här finns anteckningar, inspelning och presentationer från mötet. Ett konkret resultat av mötet är ett gemensamt brev till Regeringskansliet, utvalda riksdagsledamöter och EU-parlamentariker.

I brevet uppmanar kommunpolitikerna regeringen och dess samarbetspartier att:

  • verka för en skyndsam ändring av nuvarande EU-regelverk så att klimatnyttan av biogas inkluderas vid beräkning av gasfordons och transporters klimatpåverkan. Det gäller både EU:s koldioxidnormer för fordon och inom den gröna taxonomin.
  • med anledning av remissen av promemorian ”Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster” fortsätta inkludera biogasdrivna bilar i Sveriges nationella miljöbilsdefinition
  • och att skyndsamt implementera de förslag som presenteras i Biogasmarknads-utredningen – Mer Biogas! För ett hållbart Sverige.

Brevet i sin helhet finns att läsa här:

Brev om biogas från 33 kommunpolitiker till regeringen och samarbetspartierna

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.