European City Facility (EUCF)

Det europeiska initiativet European City Facility (EUCF) erbjuder med start 2020 ett stöd som ska hjälpa kommuner och grupper av kommuner i Europa mobilisera kapital för omställningen till ett fossilfritt och mer energieffektivt samhälle.

Info-webbinar

EUCF har öppnat sin tredje utlysning, där kommuner kan söka 60 000 Euro i en ”klumpsumma” för att utveckla ett investeringskoncept. Vad kan detta vara bra för, och hur gör man för att söka? Klimatkommunerna och Energikontor Sydost höll en infoträff den 9 november kl 14-15, för alla som vill veta mer.

Nu ligger inspelningen uppeKlimatkommunernas youtubekanal

Presentationen som vi visade finns här

Exempel: Såhär gjorde Järfälla och Upplands bro kommuner för att bli godkända

Michael Sillén på Energikontoret Storstockholm gjorde det tydligt vad utlysningen handlar om – lyssna gärna på hans exempel på hur han koordinerade Järfälla och Upplands bro kommuner i en ansökan. De utgick ifrån energi/klimatplanerna, funderade på stora investeringar som behöver göras, tänkte ännu större och skrev ihop en ansökan om vad de vill ta fram ett investeringskoncept för. Och blev godkända för klumpsumman 60 000 Euro som ska användas för att utveckla investeringskonceptet.

Tips från coachen

Bra inspel också från Stefan Olsson (Energikontor Sydost) som är nationell kontaktperson för stödet, om att det huvudsakligen riktar sig (eller gjorde så från början) till lite mindre kommuner, så tänk inte att ni är för små. Smart är att fråga ert lokala energikontor om de kan samordna flera kommuner i en ansökan (men kom ihåg att det är ni kommuner som behöver stå som sökande).

Detta är EUCF

Städer och kommuner är nyckelaktörer i Europas energiomställning. De har en oerhörd potential att göra omfattande investeringsprogram i förnybar energi och energieffektivisering. De spelar också en nyckelroll genom att de kan samla många mindre projekt och åtgärder till större investeringsportföljer, och mobilisera kapital som behövs för omställningen. All info du behöver finns på EUCF:s egen webbplats, inklusive deras FAQ (vanliga frågor), om du inte hittar svaret här.

Såhär beskriver EUCF själva bakgrunden till stödet:

Trots den stora potentialen, finns det några grundläggande hinder. Generellt saknas ett robust, trovärdigt och tillräckligt utvecklat investeringskoncept (vilket bla inkluderar genomlysning av potentiella projekt, analys av bolagsstyrning, grundläggande finansieringsstrategi och en implementeringsplan). Ett utvecklat investeringskoncept är fundamentalt för att nå ut till de olika finansieringsalternativen.

Det är mot bakgrund av detta som det nya europeiska initiativet European City Facility (EUCF) har startats. EUCF ska ge skräddarsytt, snabbt och lättillgängligt finansiellt stöd till mer än 200 kommuner och grupper av kommuner. Kommuner och kommungrupper kommer vid ett antal utlysningar att kunna söka ett stöd på 60 000 Euro, för att få hjälp att utveckla relevanta investeringskoncept. Dessa investeringskoncept blir ett första steg på vägen mot en full ”affärsplan” och finansiell plan som kan mobilisera kapital för att klara de investeringar som behöver göras för omställningen. (OBS! Stödet på 60 000 Euro ska alltså inte användas till direkta investeringar)

Kapitalet som ska mobiliseras i nästa steg kan komma från den privata sektorn, men också från EU-program som exempelvis EFSI (europeska fonden för strategiska investeringar), ESIF (europeiska struktur- och investeringsfonerna), olika PDA (project development assistance) t.ex. Europeiska Investeringsbankens ELENA, eller olika nationella stödprogram. EUCF:s roll är att stärka kommunernas strategiska arbete för att komma åt detta kapital.

Hur går det till?

Kommuner och grupper av kommuner kommer att kunna ansöka till EUCF om att få en klumpsumma på 60 000 Euro för att få stöd med att utveckla ett investeringskoncept för sitt arbete med förnybar energi och energieffektivisering. Preliminära tider för kommande utlysningar är:

  • Call 2: jan 2021 – juni 2021
  • Call 3: juni 2021 – nov 2021
  • Call 4: M29 (Dec 2021) – M34 (May 2022) > tbc

Inför varje utlysning kommer Klimatkommunerna att ordna ett webbinarium för svenska kommuner, med information om stödet man kan få och hur man gör för att söka det. Håll utkik på den är sidan för mer information.

 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.