Kvinna som blickar mot solnedgången.

Pressmeddelande 2019-12-13

Kommuner och regioner, klimatsäkra ert kapital!
Här är fyra rekommendationer från Klimatkommunerna

För att omställningen till ett fossilfritt välfärdssamhälle ska gå tillräckligt fort behöver Sveriges kommuner och regioner jobba både på hemma- och bortaplan. Nu är hög tid för alla Sveriges kommuner och regioner att klimatsäkra sina kapitalplaceringar. Föregångare har banat väg och utbudet av fossilfria fonder är stort. Som ett stöd till kommuner och regioner har Klimatkommunerna i samverkan med aktörer från finansbranschen tagit fram fyra rekommendationer som kan lyftas in i finanspolicys.

Filippa Borgström, verksamhetsledare på Klimatkommunerna, berättar:

– Vi rekommenderar alla Sveriges kommuner och regioner att klimatsäkra sina kapitalplaceringar snarast möjligt. Skälen att göra så är flera – exempelvis finns åtskilliga risker förknippade med att fortsätta stoppa pengar i fossila bolag i en tid när förnybar energi vinner marknadsandelar och klimatmedvetenheten växer. Därför presenterar vi nu fyra rekommendationer som hjälper kommuner och regioner att gå från tanke till handling.

Allt fler kommuner och regioner styr om det egna kapitalet bort från klimatskadlig verksamhet till företag och segment som istället verkar i en klimatfrämjande riktning. Under de senaste åren har Klimatkommunerna tillsammans med föregångare inom finansbranschen samarbetat för att driva på medvetenheten och utvecklingen inom området. Idag finns det många fossilfria fonder att välja mellan, och utbudet fortsätter växa med en stadigt ökande efterfrågan. Filippa Borgström fortsätter:

– Genom att jobba strategiskt och målinriktat på hemmaplan samtidigt som man ser till att pengarna gör nytta på annat håll, kan man maxa sitt bidrag i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Texterna finns på Klimatkommunernas webb och är fria för alla att använda i sina finanspolicys. De fyra rekommendationerna handlar om 1) Fossilfria investeringar, 2) Att premiera bolag med lågt CO2-avtryck, 3) Lösningsbolag och omställningsbolag och 4) Påverkansarbete. Rekommendationerna har arbetats fram i samarbete med Örebro kommun, Göteborgs stad, Lidköpings kommun, Storebrand, Handelsbanken, SEB och ISS-Ethix under hösten 2019.

Om Klimatkommunerna

Klimatkommunerna är en förening för kommuner och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. De 37 medlemmarnas klimatarbete ligger i framkant i Sverige och världen, med tuffa klimat- och energimål och ambitiösa åtgärder. Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. Vi är en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för arbetets resultat.

Kontakt på Klimatkommunerna:

Filippa Borgström

kansliet@klimatkommunerna.se

046- 35 993 28

0734-48 55 27

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.