Hållbara
kapitalplaceringar

Klimatkommunerna har knutit kontakter med kunniga och engagerade personer från kommuner, landsting, banker, investerare, tredjepartsgranskare och andra organisationer för att hjälpa fler att förverkliga sina idéer om gröna obligationer och fossilfria placeringar. Här är några tips som kan hjälpa er som kommun, region eller landsting.

 • Ta lärdom av andra kommuner/regioner/landsting som placerat hållbart. Läs på och ta kontakt!
 • Som kapitalägare och kapitalförvaltare vill man få lika hög avkastning och lika låg risk med klimatkriterier. Är det möjligt? Ja! säger Örebro och Svenska kyrkan. Förvaltare som aktivt väljer in lösningar och väljer bort fossilt får överlag en bättre avkastning.
 • Om man har mycket indexnära förvaltning kan man byta till ett klimatindex, fråga din kapitalförvaltare vad som finns.
Rapport

Kapitalplaceringar som verktyg i klimatomställningen

Exempel på kommuner som minskat klimatavtrycket från sina placeringar hittar du i vår rapport från 2017.

Var tydliga med vad ni vill ha!

 • Kvantifiera ”vi ska inte investera i bolag som producerar och utvinner kol, olja och gas”. Ett mätbart mål/mätbara krav ger en tydlig argumentation mot förvaltare och sätter press genom att man visar att man inte vill ha vissa fonder. Det är viktigt för trovärdigheten att ha ett system för att följa upp hur man lyckas med implementeringen av sina mål/krav. Här är ett förslag till hur man kan tänka kring kvantifiering (från Lars Pettersson, Storebrand):
  • Etiska nämnden för fondmarknadsföring (ENF), föreslår 5% gräns för etiska kriterier och om det kommer riktlinjer för fossilfria kriterier kommer de troligen att ha en liknande 5% gräns.
  • Bolag som arbetar med att prospektera, exploatera, utvinna eller producera (sektor 10 i MSCI klassificering) kol, olja och gas, uppenbara att ha som uteslutande kriterie – 0% eller 5% gräns.
  • Elkraftbolag (sektor 55 i MSCI klassificering) näst viktigast att överväga ett kriterie för – 5% gräns.
  • Gruvnäring (som bryter kol återfinns i sektor 15 i MSCI klassificering) bör också övervägas – 5% gräns.
 • Skriv in i era upphandlingar av fondförvaltning att det ska ingå att förvaltaren mäter och redovisar hur de lever upp till kraven i er finanspolicy, så behöver ni inte betala extra för den tjänsten.

Investera i lösningarna

Om vi ska ha en chans att klara målet om max 2 graders uppvärmning måste kommuner, regioner och andra kapitalägare också börja investera i lösningarna. Om många investerare efterfrågar fonder med inriktning mot bolag som är aktiva i klimatomställningen, kommer marknaden att anpassa sig. Branschen brukar tala om så kallade lösnings- och omställningsbolag. Lösningsbolag satsar på nya, miljövänliga tekniker och omställningsbolag driver omställningen mot fossilfritt inom sin bransch (exempelvis kan det handla om ett bolag som satsar på att ställa om till fossilfri cementproduktion).

Beslut att ta

 • Beslutspunkter kopplade till införande av utökade hållbarhetsaspekter (t.ex. fossilkriterier) för institutionella kapitalägare. (Tips från Lars Pettersson, Storebrand):
  • Ta fram konkreta definitioner och skrivelser för exklusions- och inklusionskriterier.
  • Kvantifiera, så går det lättare att hitta fonder och att följa upp! Skriv inte bara ”vi ska inte investera i bolag som producerar och utvinner kol, olja och gas”. Exempel på konkreta definitioner och skrivelser utav fossilkriterier hos institutionella kapitalägare finns i Klimatkommunernas rapport Kapitalplaceringar som verktyg i klimatomställningen (2017).
  • Hur ska ni implementera kraven i er kapitalförvaltning?
   • Aktier – Räntor – övriga tillgångsslag
   • Passiv förvaltning – Aktiv förvaltning
   • Intern förvaltning – Extern förvaltning
   • Exklusion – Inklusion
  •  Tänk på – hur ska ni mäta portföljens koldioxidfotavtryck och grad av hållbarhet?

Slå er ihop med andra!

Om man går ihop och visar att det finns ca 300 milj. att placera kan det startas en helt ny fond. Detta kan t.ex. kommuner kunna göra.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.