Kollektivtrafik

Flera av Klimatkommunernas medlemmar har, genom strategiska åtgärder, lyckats med att öka kollektivtrafikresandet.

Målsättningar

I kommunernas trafikstrategiska program finns ofta målsättningar om att kollektivtrafikresande ska öka. Exempelvis har både Linköpings och Östersunds kommun målet att öka andelen kollektivtrafikresenärer till 20 procent år 2030. Dessutom jobbar både regioner och kommuner med att fasa ut fossila bränslen från kollektivtrafiken.

Hur går det då?

Region Skåne har sedan 2018 en helt fossilfri kollektivtrafik som kör på förnybart bränsle. Läs mer. 

Elbussar

Elbussar har blivit allt vanligare i stadstrafiken. Fördelar som lyfts, förutan minskat buller och renare luft, är bättre arbetsmiljö för chaufförerna och bekvämare resor.

Eskilstuna: Storsatsning på elbussar

Eskilstuna kommun, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Transdev satsar stort på elbussar.  Med en unik satsning på elbussar som inte behöver laddas under körningarna är Eskilstuna en av de ledande städerna i arbetet med en tyst, attraktiv och klimatvänlig bussflotta.

Sjöfart

Hösten 2018 invigdes världens första högintensiva batteridrivna färjelinje, mellan Helsingborg och Helsingör. Rederiet Forsea har konverterat två av sina fem färjor till eldrift. Färjornas batterier har en styrka som motsvarar batterierna hos 70 Teslabilar. Laddning måste gå fort eftersom färjorna bara står i hamn 5 till 9 minuter åt gången.

Helsingborg: Gratis tågvägledning till invånarna

Energi- och klimatrådgivarna i Helsingborgs stad erbjuder tågvägledning. Tanken är att guida och inspirera de som är nyfikna på att tågsemestra, men som tycker det verkar krångligt. Via telefon kan man få tips om bokningssidor, hjälp med planering av sin resa och information om sina rättigheter som tågpassagerare. Vägledningen bidrar förhoppningsvis också till att fler Helsingborgare hittar till energi- och klimatrådgivarnas traditionella rådgivningsfunktioner. Läs mer

Senast ändrad: 2023-08-03 11:13

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.