Kollektivtrafik

Flera av Klimatkommunernas medlemmar har, genom strategiska åtgärder, lyckats med att öka kollektivtrafikresandet.

Region Skåne har sedan 2018 en helt fossilfri kollektivtrafik som kör på förnybart bränsle. Läs mer.

Elbussar

Elbussar har blivit allt vanligare i stadstrafiken. Fördelar som lyfts, förutan minskat buller och renare luft, är bättre arbetsmiljö för chaufförerna och bekvämare resor.

Malmö: Enklare, snabbare och skönare med MalmöExpressen

Malmö stad ville skapa ett koncept som kunde ge ett smartare och smidigare sätt att komma fram i staden.  Resultatet blev MalmöExpressen, ett BRT-inspirerat bussystem som sväljer flera resenärer med färre bussar och följer devisen ”Tänk spårvagn – kör buss”. En lösning som erbjuder kunderna en enklare, snabbare om mera komfortabel resa. Detta kännetecknar MalmöExpressen:

  • Snabbt – bra framkomlighet med egna körfält och signalprioritering i korsningar.
  • Bekvämt – mjukare och rakare linjedragning så att det blir mjukare resa. Det ska vara enkelt och smidigt när man kan gå på och av i alla dörrar vilket innebär längre hållplatser.
  • Hållbart – mer attraktivt än bil på sträckan, kan ta många fler resenärer jämfört med bilen.

Eskilstuna: Storsatsning på elbussar

Eskilstuna kommun, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Transdev satsar stort på elbussar.  Med en unik satsning på elbussar som inte behöver laddas under körningarna är Eskilstuna en av de ledande städerna i arbetet med en tyst, attraktiv och klimatvänlig bussflotta.

Helsingborg: Batteridriven färja mellan Sverige och Danmark

Hösten 2018 invigdes världens första högintensiva batteridrivna färjelinje, mellan Helsingborg och Helsingör. Rederiet Forsea har konverterat två av sina fem färjor till eldrift. Färjornas batterier har en styrka som motsvarar batterierna hos 70 Teslabilar. Laddning måste gå fort eftersom färjorna bara står i hamn 5 till 9 minuter åt gången.

Östersund: Test med gratis kollektivtrafik föll inte väl ut

I augusti 2015 införde Östersunds kommun gratis busskort för alla barn och ungdomar. WSP har på uppdrag av Trafikverket analyserat hur detta har påverkat resemönstren före och efter införandet. Barn och unga gör i snitt 3 resor per dag, reser 2-4 km/resa med en restid på 10-20 minuter/resa såväl före som efter införandet av gratis buss. Andelen bussresor har ökat med 50 % (från 18% till 27%). De cirka 8-9 tillkommande bussresorna per 100 resor har ersatt 5 cykelresor och 3 bilresor. På vardagarna har bussresorna ersatt i huvudsak cykelresor, medan det på helgerna påvisats ett minskat bilresande. Mer info finns här.

 

Linköping: en app för alla typer av resor

Linköpings kommun utvecklar tillsammans med andra aktörer en app för att göra det enklare för Linköpingsbor att hitta hållbara sätt att resa. Appen skräddarsyr resenärens resa med cykelpooler, hyrbilar, delningsbilar och kollektivtrafik. Genom att göra det enklare att kombinera flera slags transporter ska staden bli mer tillgänglig och resurser utnyttjas mer effektivt. Samtidigt ska det bidra till Linköpings mål om en koldioxidneutral kommun 2025. Läs mer

Helsingborg: Gratis tågvägledning till invånarna

Energi- och klimatrådgivarna i Helsingborgs stad erbjuder tågvägledning. Tanken är att guida och inspirera de som är nyfikna på att tågsemestra, men som tycker det verkar krångligt. Via telefon kan man få tips om bokningssidor, hjälp med planering av sin resa och information om sina rättigheter som tågpassagerare. Vägledningen bidrar förhoppningsvis också till att fler Helsingborgare hittar till energi- och klimatrådgivarnas traditionella rådgivningsfunktioner. Läs mer

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.