Planer och strategier

Det första steget i ett framgångsrikt klimatarbete är att sätta upp ett tydligt klimatmål i linje med vetenskapen. Vägen till att uppnå målet samlas ofta i en klimatstrategi eller motsvarande dokument. På de här sidorna hittar du våra rekommendationer för det strategiska arbetet – navigera i menyn till vänster.

Vår klimatguide för lokalpolitiker

Vilka politiska beslut behövs för att sätta fart på kommunens klimatarbete? Klimatkommunerna presenterar här en checklista för framgångsrikt klimatarbete, med exempel på beslut som kommunen behöver ha på plats för att skapa ett långsiktigt, strategiskt klimatarbete. Här finns också tips på arbetssätt och en lista över de framgångsfaktorer som vi har identifierat. Här hittar du vår Klimatguide för kommunpolitiker

Lokala klimatråd

 

Lunds kommun var 2018 först i landet att bilda ett lokalt klimatpolitiskt råd. Rådet består av experter med tvärvetenskaplig kompetens från Lunds universitet och SLU Alnarp. Varje år överlämnar Rådet en rapport med en granskning av kommunens klimatarbete till kommunstyrelsen. Även Linköpings kommun har inrättat ett klimatråd, som består av kommunens strategiska utskott samt fyra externa ledamöter från Linköpings universitet, SMHI och VTI. Läs mer

På vår youtube-kanal kan du se en presentation om Lunds klimatpolitiska råd från den 9 juni 2020.

Regionala kraftsamlingar för klimatet

På en del håll har länsstyrelse och region gått ihop i gemensamma satsningar:

  • Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer.
  • Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Syftet är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne. Ledorden är samsyn, samverkan och samordning – utan ny byråkrati.

Malmö gjorde samhällsekonomisk analys av klimatåtgärder

För att få en helhetsbild och gemensam förståelse av Malmös största utsläppskällor, vilka åtgärder som mest effektivt kan minska utsläppen och beräkna kostnader och nyttor av åtgärderna tog Malmö fram rapporten Utsläppsläget Malmö 2020-2030.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.