cyklande vuxen och barn

Kampanjer, guider och kartor för ökad cykling

Cykelkartor

Många kommuner har tagit fram cykelkartor som hjälper folk att hitta bästa vägen att cykla dit de ska.

Se Falköpings gång- och cykelkarta här. 
Se Linköpings digitala cykelkarta här.
Se Uppsalas cykelkarta här.
Kristianstad tipsar på sin hemsida om trevliga cykelturer för den som vill göra en utflykt i kommunen.

Under coronapandemin tog Trivector fram en cykelkarta som visar cykelvägar som alternativ till tunnelbana.

Lastcykelguide

Projektet ”Last för alla” genomfördes under 2021 av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning med finansiering av Region Gävleborg. Genom projektet fick fem barnfamiljer i Sandviken testa en el-lastcykel under tre månader och under provperioden dela med sig av sina erfarenheter. Projektet visar att el-lastcykeln är ett bra alternativ till bilen för alla korta resor i Sandviken. Projektet visar också att familjer som bor i lägenheter inte har samma förutsättningar att äga en lastcykel. Två familjer har valt att köpa loss el-lastcykeln efter projektets slut för att minska deras bilresande. Erfarenheterna från projektet redovisas i form av en lastcykelguide, en handbok för familjer, kommunala verksamheter och företag.

Kampanjer

Vintercyklisten” i Uppsala”Vintercyklisterna” i Lidköping och ”Vintertramparna” i Östersund visar att cykling året om ger stora vinster, för hälsa, ekonomi och för miljö.

97 vanebilister i Karlstad rekryterades till vintercyklister vintern 2021/22. Målsättningen var att cykla till jobbet minst tre dagar i veckan mellan december-mars. För att underlätta vintercyklingen fick varje deltagare dubbdäck, däckmontering och cykelservice kostnadsfritt. När deltagarnas resvanor innan medverkan i projektet jämförs med uppskattade resvanor kommande vinter bedöms projektet ersätta drygt 17 000 bilresor i arbetspendlingen, i första hand med cykelresor. Det motsvarar en minskning med ca 700 bilresor per vecka. En majoritet av deltagarna har upptäckt under projekttiden att oavsett om det handlar om ekonomi, restid, hälsa eller miljö så vinner cykel över bilen. I stället för att av vana ta bilen så har en attitydförändring skett till ett mer flexibelt tänk vad gäller val av resa.

Läs mer här, och se tv-inslag om satsningen här.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.