Vätgas

Vätgas är en energibärare som kan användas för att transportera, lagra och tillhandahålla energi. Den stora potentialen har vätgas som energibärare i ett förnybart energisystem där den framställs från till exempel sol, vind eller vatten.

Ökande intresse för vätgas

Många är överens om att ”grön” vätgas kan få en nyckelroll i övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor och hållbara energisystem. I Sverige har vätgasens roll hittills inte varit så stor men i takt med att EU valt att investera stort i vätgas ökar intresset också i Sverige. Nu satsas bland annat på att använda vätgas som reduktionsmedel i stålframställning och som energilager. Inom industrin har vätgas producerad med fossil energi använts i över hundra år, vilket gör att det finns mycket erfarenhet och kunskap om hur gasen hanteras på ett säkert sätt.

Hur funkar det?

När solen skiner och vinden blåser kan vi producera el som används för att producera vätgas som sedan lagras. När energin behövs igen kan den exempelvis omvandlas till el via en bränslecell för att driva ett fordon eller ledas ut på elnätet. I en bränslecell reagerar väte och syre på ett kontrollerat sätt och bildar elektricitet, vatten och värme. Restprodukten är vanligt vatten. Bränsleceller kan tillsammans med en gastank användas istället för batterier i elbilar eller elflygplan. Vätgasen kan produceras och lagras direkt på vätgasmacken med hjälp av vindkraft eller solceller. Läs mer i Naturskyddsföreningens faktablad om vätgas (2022) och Vätgas Sveriges hemsida. En inspelning av Klimatkommunernas webbinarium ”Värt att veta om vätgas” (21 juni 2022) finns på den här länken.

Exempel från kommuner

I Sandviken finns en tankstation för vätgas. Vätgasen i Sandviken tillverkas med hjälp av elektrolys med el från vindkraftparken i Jädraås. Tack vare vätgasledningen som går från AGA till Sandviks industriområde kommer vätgasen till tankstationen helt utan transporter. I Sandviken finns också sedan våren 2022 en bilpool med vätgas- och laddhybridbilar. Projektet är ett samarbete mellan Sandvik Coromant och Toyotas mobilitetsvarumärke KINTO. Bilarna är tillgängliga dygnet runt och kan bokas via en gratis app. Samarbetet utgår från behovet av att kunna erbjuda personalen vid Sandvik Coromant och Sandvik skräddarsydda mobilitetslösningar. För att dra största möjliga nytta av den nya mobilitetsstationen, är bilarna också tillgängliga för andra företag, föreningar och allmänheten. Läs mer

Senast ändrad: 2022-06-22 10:58

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.