Energi

Arbetet för ett fossilfritt samhälle hänger tätt ihop med arbetet för ett hållbart energisystem. Det gäller inte bara att få ut de fossila bränslena ur systemet, utan även att hitta pålitliga lösningar som kan balansera effekt över dygnet och mellan perioder med olika sol- och vindförhållanden. Och mycket mer. Här samlar vi länkar och exempel som kommun er kan ha nytta av.

Mål för energiomställningen

Den övergripande inriktningen för energipolitiken i Sverige har fastslagits i en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. I denna överenskommelse ingår ett mål om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040.

EU har ett bindande mål för förnybara energikällor (32 procent) och ett vägledande mål för energieffektivitet (32,5 procent) för 2030, som är centrala för att nå EU:s klimatmål. Läs mer här

Fakta och information om…

… energi (allt möjligt) finns hos Energimyndigheten
…elsystemet och fjärrvärme finns hos Energiföretagen
…solenergi finns hos branschföreningen Svensk Solenergi
…vindkraft finns hos branschföreningen Svensk Vindenergi
…biogas finns hos branschföreningen Energigas Sverige

Länktips

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.