Energi

Arbetet för ett fossilfritt samhälle hänger tätt ihop med arbetet för ett hållbart energisystem. Det gäller inte bara att få ut de fossila bränslena ur systemet, utan även att hitta pålitliga lösningar som kan balansera effekt över dygnet och mellan perioder med olika sol- och vindförhållanden. Och mycket mer. Här samlar vi länkar och exempel som kommun er kan ha nytta av.

Mål för energiomställningen

Den övergripande inriktningen för energipolitiken i Sverige har fastslagits i en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. I denna överenskommelse ingår ett mål om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040.

EU har ett bindande mål för förnybara energikällor (32 procent) och ett vägledande mål för energieffektivitet (32,5 procent) för 2030, som är centrala för att nå EU:s klimatmål. Läs mer här

Fakta och information om…

… energi (allt möjligt) finns hos Energimyndigheten
…elsystemet och fjärrvärme finns hos Energiföretagen
…solenergi finns hos branschföreningen Svensk Solenergi
…vindkraft finns hos branschföreningen Svensk Vindenergi
…biogas finns hos branschföreningen Energigas Sverige

Länktips!

BeBo (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus) har på sin hemsida mycket material om att genomföra energieffektiviserande renoveringar och hur man blir en organisation som är bra på energieffektivisering.

Skatteverket har info om skatteregler för förnybar energi . Eftersom dessa kan vara lite svåra att förstå har SABO (Allmännyttiga bostadsbolagens förening) förtydligat vad som gäller för kommunala bostadsbolag  och publicerat vanliga frågor och svar. De har också anlitat en expert som bostadsbolag får ringa och fråga.

Naturskyddsföreningen har tagit fram faktablad för gymnasieelever, som kan användas för andra målgrupper också. Teman som finns är Att vara energismart, Energianvändning i samhälletFörnybara och icke-förnybara energikällorFramtidens energikällor. (Fler faktablad om energi och klimat)

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Åtgärder som fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.