Energi

Mål för energiomställningen

Den övergripande inriktningen för energipolitiken i Sverige har fastslagits i en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. I denna överenskommelse ingår ett mål om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040.

EU har ett bindande mål för förnybara energikällor (32 procent) och ett vägledande mål för energieffektivitet (32,5 procent) för 2030, som är centrala för att nå EU:s klimatmål. Läs mer här

Här hittar du våra bästa tips på energiområdet!

Letar du energistatistik?

All möjlig statistik om energi hittar du hos Energimyndigheten

BeBo (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus) har på sin hemsida mycket material om att genomföra energieffektiviserande renoveringar och hur man blir en organisation som är bra på energieffektivisering.

Skatteverket har info om skatteregler för förnybar energi . Eftersom dessa kan vara lite svåra att förstå har SABO (Allmännyttiga bostadsbolagens förening) förtydligat vad som gäller för kommunala bostadsbolag  och publicerat vanliga frågor och svar. De har också anlitat en expert som bostadsbolag får ringa och fråga.

Naturskyddsföreningen har tagit fram faktablad för gymnasieelever:

Att vara energismart

Energianvändning i samhället

Förnybara och icke-förnybara energikällor

Framtidens energikällor

Fler faktablad om energi och klimat

 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.