Två vindkraftverk på ett fält.

Energi

Energisystemet är under stor omvandling och med en aktiv lokal energipolitik kan vi nå klimatmålen och andra samhällsmål snabbare. Användningen av el ökar och kommer att öka, bland annat när transportsystemet elektrifieras de närmaste 10-15 åren. Därför blir kommunernas investeringar i och planering för produktion av vind- och solkraft allt viktigare. Här samlar vi länkar och exempel som kommun er kan ha nytta av.

Mål för energiomställningen

Den övergripande inriktningen för energipolitiken i Sverige har fastslagits i en överenskommelse. I denna ingår ett mål om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. EU har ett bindande mål för förnybara energikällor (32 procent) och ett vägledande mål för energieffektivitet (32,5 procent) för 2030, som är centrala för att nå EU:s klimatmål. Läs mer här

Fakta och information om…

… energi (allt möjligt) finns hos Energimyndigheten
…elsystemet och fjärrvärme finns hos Energiföretagen
…solkraft finns hos branschföreningen Svensk Solenergi
…vindkraft finns hos branschföreningen Svensk Vindenergi
…biogas finns hos branschföreningen Energigas Sverige

Länktips

  • Skatteverket har info om skatteregler för förnybar energi . Eftersom dessa kan vara lite svåra att förstå har SABO (Allmännyttiga bostadsbolagens förening) publicerat vanliga frågor och svar om energiskatt och om moms.
  • Naturskyddsföreningen har tagit fram skolartiklar och faktablad för gymnasieelever, som kan användas för andra målgrupper också. Teman som finns är Energianvändning i skolan, hemmet och samhället, Vad är energikällor? och Framtidens energi.
  • Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Stödet går till konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från biogas och cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.