Cykling

Att satsa på cykling fungerar bra både på mindre och större orter. Klimatkommunernas medlemmar jobbar med att främja cykling genom att bygga cykelinfrastruktur och uppmuntra till ett ökat cyklande. Vinsterna med en cyklande befolkning är många; en kraftigt förbättrad folkhälsa, lägre utsläpp av hälsovådliga partiklar och en tystare miljö. Prioritera cyklister högst i trafikplaneringen. Korta, snabba cykelvägar är den viktigaste faktorn för att få fler att välja cykeln. Mark är värdefull – och cyklar är yteffektiva fordon som de flesta har råd med.

Styrdokument för ökad och säker cykling

En cykelplan eller cykelstrategi kan skapa riktning och en tydligare målbild för de åtgärder som behövs för att få till ett ökat cyklande i er kommun. Några exempel: Sandvikens kommuns cykelplan 2021-2030, Borås stdas cykelplan och cykelbokslutCykelplan för Huddinge kommun (2016), Cykelprogram för Jönköpings kommun (2017)

Förmånscyklar allt vanligare

Cykel som löneförmån blir allt vanligare i klimat- och hälsomedvetna kommuner. Tillsvidareanställda erbjuds att hyra cyklar via bruttolöneavdrag. Cyklarna hyrs på tre år och efter avslutad hyrestid erbjuds möjlighet att antingen köpa cykeln eller lämna tillbaka den. Det ger en värdefull möjlighet till vardagsmotion samtidigt som det ger en positiv effekt för klimatet.

I Örebro kommun har 4700 cyklar levererats till medarbetarna. Örebro kommuns erbjudande om förmånscyklar till tillsvidareanställda är en del i kommunens ambition att vara en attraktiv och miljövänlig arbetsgivare. Läs mer om hur förmånscyklar har påverkat de anställdas resvanor. 

Borås stad erbjuder mer inspiration i sin skrift Cykologi – En miljöpsykologisk studie om förmånscyklar i Borås Stad. 

Cykling i kommunens verksamheter

Guiden Lastcyklar i kommunal verksamhet är tänkt som ett stöd för kommuner som vill öka andelen elassisterade lastcyklar som ersättning för fossilbränsledrivna transporter, både i den egna verksamheten och bland allmänheten. Guiden, som är framtagen av Energikontor Syd, vänder sig till fordonsansvariga, avdelnings- eller förvaltningschefer, upphandlare, inköpare, avdelnings- eller förvaltningschefer, strateger med ansvar för hållbarhetsfrågor, energi, transporter, friskvård etc.

Cykling utan ålder är en ideell verksamhet där volontärer tillsammans med kommunernas äldreboenden ser till att äldre får ökade möjligheter att komma ut i friska luften. Med anpassade lastcyklar (rickshaws) upplever volontärerna och de äldre tillsammans kommunernas parker, årstidernas skiftningar och stannar kanske till vid ett café för att ta en fika. Malmö stad var första kommun i Sverige att hoppa på tåget, som hittills spritt sig till över 40 länder sedan starten 2012. För närvarande finns projektet etablerat i 18 kommuner.

I Helsingborgs stad är delar av vård- och omsorgsförvaltningen klimatneutrala i sina transporter. Detta tack vare att cyklar och elcyklar täcker behovet inom hemtjänst, LSS-boenden och vårdboenden. Alla cyklar – vaktmästare, hemtjänstpersonal, vårdpersonal, sjukgymnaster, arbetsterapeuter. Hjälpmedel fraktas med eldrivna flakcyklar eller lastcyklar och i akuta fall, vid larm och liknande, används två elbilar.

Länktips

  • Cykelvänligast är en nationell plattform för stöd, råd och inspiration till arbetsplatser som vill göra det lätt för sina medarbetare att välja cykeln. Bakom satsningen står Cykelfrämjandet och Svenska Cykelstäder i samarbete med 3 regioner och 32 kommuner i Sverige.
  • Svenska cykelstäder är en förening bestående av kommuner, regioner och organisationer som arbetar för ökad och säkrare cykling. Föreningen är en plattform för opinionsarbete, kunskapsutbyte och samverkan mellan dess medlemmar och andra aktörer. Kolla in när Svenska cykelstäder gästade Klimatkommunernas webbfika:
  • Cykelfrämjandets medlemstidning Cykla, med reportage och nyheter, finns att läsa på nätet.
  • Jämförelser och tester av elcyklar finns på Bästaelcykeln.nu

Omvärldsspaning

”In front of you lies a book containing a selection of some of the finest examples and practices Dutch cycling has to offer. In fact, it was a huge challenge for the team and editors compiling this book as there are many examples to choose from.” Så inleds Best Practices Dutch Cycling. Och vi håller med! Denna omfattande och tydliga exempelsamling kan användas som underlag när ni i kommunen jobbar med att ta fram översiktsplan, trafikplan, cykelstrategi eller ska köra igång en cykelkampanj.

2 kronor per cyklad kilometer. Det är vad samhället tjänar – på minskad trängsel, minskade kostnader för vården, minskade klimatutsläpp mm. Och det är vad invånare i den italienska staden Cueno sedan juni 2021 får när de cyklar till och från jobbet. Fler än 600 personer har börjat cykla mer sedan stödet infördes. Det som inspirerade kommunen att införa stödet var en ”Bikeonomics”-studie som tydligt visade att cykling ger positiva synergieffekter både för cyklisten själv och för samhället i stort. Genom att sätta ett ekonomiskt värde på synergieffekterna räknar man ut en summa som återförs till cyklisterna – 20 cent per kilometer som de cyklar. Metoden, som redan finns på flera platser i Nederländerna, visar på ett konkret sätt fördelarna som varje cyklist bidrar till.

 

Senast ändrad: 2024-04-18 8:18

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.