Cykling

Att satsa på cykling fungerar bra både på mindre och större orter. Klimatkommunernas medlemmar jobbar med att främja cykling, genom att bygga cykelinfrastruktur och uppmuntra till ett ökat cyklande. Vinsterna med en cyklande befolkning är många, inte minst en förbättrad folkhälsa. På den här presenterar våra medlemmar exempel på hur de jobbar för att främja cykling.

Helsingborg

Exempel från Klimatkommunerna

I Helsingborg är delar av vård- och omsorgsförvaltningen klimatneutrala i sina transporter. Detta tack vare att cyklar och elcyklar täcker behovet inom hemtjänst, LSS-boenden och vårdboenden. Alla cyklar – vaktmästare, hemtjänstpersonal, vårdpersonal, sjukgymnaster, arbetsterapeuter. Hjälpmedel fraktas med eldrivna flakcyklar eller lastcyklar och i akuta fall, vid larm och liknande, används två elbilar.

Infrastruktur

Under de kommande två åren kommer Jönköpings kommun att investera ca 2,8 miljoner i utbyggnad och förbättring av cykelparkeringar med stöd av Klimatklivet. Bland annat kommer det att skapas ett cykelgarage vid resecentrum, nya cykelställ i centrala Jönköping och uppgradering av gamla ställ med ramlås samt cykelparkeringar och cykelboxar vid infarts/pendlarparkeringar.

Med LundahojStyr och ställ och Malmö by bike kan turister och medborgare enkelt låna cyklar i staden.

Cykelkampanjer

Jönköping har kampanjen Inga onödiga bilresor där kommuninvånare kan ansöka om att bli testpilot eller nominera sin arbetsplats till ”Bästa cykelstället” gett mycket gott resultat.

Vintercyklisten” i Uppsala, ”Vintercyklisterna” i Lidköping och ”Vintertramparna” i Östersund visar att cykling året om ger stora vinster, för hälsa, ekonomi och för miljö.

Förmånscyklar

Cykel som löneförmån erbjuds bland annat i Västerås, Linköping, Karlstad, Örebro och Jönköping. Tillsvidareanställda erbjuds att hyra cyklar via bruttolöneavdrag. Cyklarna hyrs på tre år och efter avslutad hyrestid erbjuds möjlighet att antingen köpa cykeln eller lämna tillbaka den.

Vad tycker cyklisterna?

Göteborg har gjort flera undersökningar och på olika sätt hämta in göteborgarnas cykelerfarenheter.

Växjö tar årligen fram ett cykelbokslut, ett bra sätt att lyfta vilka cykelåtgärder som vidtagits under det gångna året. Under 2016 har de bland annat börjat bygga stadens första snabbcykelväg, åtgärdat 38 stycken höga kantstenar, testat att sopsalta fem populära cykelsträckor i staden för att kunna erbjuda bättre säkerhet på gång- och cykelvägar under vintern och lanserat projektet Cykelvänlig Arbetsplats för att få arbetsplatser att förbättra förutsättningarna för anställda som cyklar till arbetet och i tjänsten.

Länktips

Svenska cykelstäder är en förening bestående av kommuner, regioner och organisationer som arbetar för ökad och säkrare cykling. Föreningen är en plattform för opinionsarbete, kunskapsutbyte och samverkan mellan dess medlemmar och andra aktörer.

Jämförelser och tester av elcyklar finns på Bästaelcykeln.nu

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.