Cykling

Att satsa på cykling fungerar bra både på mindre och större orter. Klimatkommunernas medlemmar jobbar med att främja cykling, genom att bygga cykelinfrastruktur och uppmuntra till ett ökat cyklande. Vinsterna med en cyklande befolkning är många, inte minst en förbättrad folkhälsa.

Cykelinfrastruktur

Trafikverket ansvarar för planeringen av det statliga vägnätet, där ingår infrastruktur för cykel. De tar även fram planeringsunderlag och standarder för att skapa förutsättningar för en bra cykelinfrastruktur på det övriga vägnätet. De regionala planupprättarna ansvarar för planeringen av statlig medfinansiering till kommuners cykelinfrastruktur. Trafikverket har en vägledning för hur kommuner och regioner kan arbeta systematiskt med cykling. Deras ambition är att vägledningen ska ge en bättre harmoni mellan planer på regional och kommunal nivå och underlätta cykling över kommungränser.

Lyxiga Cykellänken ska öka cyklandet i Linköping

 

Cykellänken är en tre meter bred, dubbelriktad och extra lyxig cykelbana som byggs i Linköping under 2019. Cykellänken är ett sätt att minska avståndet mellan Linköping city och stadsdelen Skäggetorp. Det ska helt enkelt bli smidigare att ta cykeln även om du bor utanför innerstaden. Genom bättre belysning och tydligare vägvisning blir det enkelt att hitta, oavsett tid på dygnet. Väder ska spela mindre roll, eftersom kommunen satsar lite extra på underhållet året runt. En 1,80 meter bred gångbana läggs bredvid cykelbanan. Läs mer om Cykellänken

Flera av våra medlemskommuner har infört system med lånecyklar. Med LundahojStyr och ställ och Malmö by bike kan turister och medborgare exempelvis enkelt låna cyklar i Lund, Göteborg och Malmö.

Under de kommande två åren kommer Jönköpings kommun att investera ca 2,8 miljoner i utbyggnad och förbättring av cykelparkeringar med stöd av Klimatklivet. Bland annat kommer det att skapas ett cykelgarage vid resecentrum, nya cykelställ i centrala Jönköping och uppgradering av gamla ställ med ramlås samt cykelparkeringar och cykelboxar vid infarts/pendlarparkeringar.

Kampanjer

Jönköpings kommun har fått goda resultat av sitt arbete med kampanjen Inga onödiga bilresor, där kommuninvånare kan ansöka om att bli testpilot eller nominera sin arbetsplats till ”Bästa cykelstället”.

Vintercyklisten” i Uppsala”Vintercyklisterna” i Lidköping och ”Vintertramparna” i Östersund visar att cykling året om ger stora vinster, för hälsa, ekonomi och för miljö.

Förmånscyklar allt vanligare

Cykel som löneförmån blir allt vanligare i klimat- och hälsomedvetna kommuner. Tillsvidareanställda erbjuds att hyra cyklar via bruttolöneavdrag. Cyklarna hyrs på tre år och efter avslutad hyrestid erbjuds möjlighet att antingen köpa cykeln eller lämna tillbaka den. Det ger en värdefull möjlighet till vardagsmotion samtidigt som det ger en positiv effekt för klimatet.

I Örebro kommun cyklar 3 300 av medarbetarna på en förmånscykel. Örebro kommuns erbjudande om förmånscyklar till tillsvidareanställda är en del i kommunens ambition att vara en attraktiv och miljövänlig arbetsgivare. Läs mer

Leverantören Ecochange ser att erbjudandet om förmånscyklarna når de som inte brukar cykla. I en undersökning som Jönköpings kommun genomfört svarade bara 19 procent att de hade planerat att skaffa en cykel när erbjudandet kom.

Borås stad erbjuder mer inspiration i sin skrift Cykologi – En miljöpsykologisk studie om förmånscyklar i Borås Stad. 

Vad tycker cyklisterna?

Cyklisterna själva är de som bäst vet vad som fungerar och vad som behöver förbättras. I flera kommuner finns cykelråd eller motsvarande forum som förmedlar feedback till trafikplanerare och politiker om hur det är att cykla i kommunen.

Göteborgs stad har gjort flera undersökningar och på olika sätt hämta in göteborgarnas cykelerfarenheter.

Växjö kommun tar årligen fram ett cykelbokslut, ett bra sätt att lyfta vilka cykelåtgärder som vidtagits under det gångna året. Under 2016 har de bland annat börjat bygga stadens första snabbcykelväg, åtgärdat 38 stycken höga kantstenar, testat att sopsalta fem populära cykelsträckor i staden för att kunna erbjuda bättre säkerhet på gång- och cykelvägar under vintern och lanserat projektet Cykelvänlig Arbetsplats för att få arbetsplatser att förbättra förutsättningarna för anställda som cyklar till arbetet och i tjänsten.

År 2015 bildades Lidköpings Cykelråd. Rådet består av kommunala tjänstemän, intresseorganisationer & företag samt cyklande Lidköpingsbor. Alla med stort engagemang för trafikplanering och utveckling av Lidköping som cykelstad. Cykelrådet träffas 3 till 4 ånger per år och arbetar med frågor om attityd- och beteendepåverkan och hur man bäst kan påverka allmänheten att cykla mera. Cykelrådet är också ett bollplank för kommunen i cykelfrågor och i samband med olika projekt.

Cykling som livskvalitet och transport

Cykling utan ålder är en ideell verksamhet där volontärer tillsammans med kommunernas äldreboenden ser till att äldre får ökade möjligheter att komma ut i friska luften. Med anpassade lastcyklar (rickshaws) upplever volontärerna och de äldre tillsammans kommunernas parker, årstidernas skiftningar och stannar kanske till vid ett café för att ta en fika. Malmö stad var första kommun i Sverige att hoppa på tåget, som hittills spritt sig till över 40 länder sedan starten 2012. För närvarande finns projektet etablerat i 18 kommuner.

Helsingborg: Cyklar har ersatt bilar inom vård och omsorg

I Helsingborgs stad är delar av vård- och omsorgsförvaltningen klimatneutrala i sina transporter. Detta tack vare att cyklar och elcyklar täcker behovet inom hemtjänst, LSS-boenden och vårdboenden. Alla cyklar – vaktmästare, hemtjänstpersonal, vårdpersonal, sjukgymnaster, arbetsterapeuter. Hjälpmedel fraktas med eldrivna flakcyklar eller lastcyklar och i akuta fall, vid larm och liknande, används två elbilar.

Länktips

  • Svenska cykelstäder är en förening bestående av kommuner, regioner och organisationer som arbetar för ökad och säkrare cykling. Föreningen är en plattform för opinionsarbete, kunskapsutbyte och samverkan mellan dess medlemmar och andra aktörer. Kolla in webbinarium som Svenska Cykelstäder arrangerade om cykling mot enkelriktat. Se reprisen och ta del av handlingarna här
  • Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Åtgärder som fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme.
  • Cykelfrämjandets medlemstidning Cykla, med reportage och nyheter, finns att läsa på nätet.
  • Jämförelser och tester av elcyklar finns på Bästaelcykeln.nu

Stadsmiljöavtal – statligt stöd för satsningar på ett transporteffektivt samhälle

Kommuner och regioner kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal. Som motprestation ska kommunen eller regionen åta sig att genomföra andra åtgärder än den som stöd söks för som bidrar till ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande. Läs mer

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.