Koldioxidbudgetar och klimatbudgetar

Senast ändrad: 2022-06-21 3:03

En koldioxidbudget är en beräkning av hur mycket koldioxidutsläppen behöver minska varje år om vi ska klara ett visst temperaturmål. Den sätter ett tak för utsläppen i ton koldioxid – likt hur en ekonomisk budget sätter ett tak i antal kronor. Här beskriver vi hur olika kommuner jobbar med klimat- och koldioxidbudgetar och ger rekommendationer för er som vill komma igång.

Kunskapssatsning 2022 – tack till SKR!

Koldioxidbudgetar och klimatredovisning får allt större uppmärksamhet som sätt att beskriva, styra mot och följa upp de utsläppsminskningar som behöver åstadkommas på nationell, regional och lokal nivå. Vi har 2022 projektmedel från Sveriges Kommuner och Regioner för att stötta svenska kommuner i deras arbete med detta. Här beskriver vi framgångsfaktorer för ett arbete med en koldioxidbudget som gör skillnad och ger rekommendationer om vad en kommuns klimatredovisning bör innehålla. Vi lyfter också exempel på hur kommuner använder sina koldioxidbudgetar och klimatredovisning för att engagera medborgare, företag och andra i den lokala klimatomställningen.

Snabba frågor om koldioxidbudgetar

 • Vilka utsläpp ingår?
  • En koldioxidbudget täcker ett helt territorium, alltså inte bara den egna kommunens/regionens verksamhet. En kommun har inte rådighet över allt som påverkar utsläppen inom kommunens geografiska område och behöver därför samverka med andra för att hålla sig inom budgeten.
 • Kan en koldioxidbudget kombineras med andra styrdokument och antagna klimatmål? 
  • Ja, se exemplet från Stockholms stad.
 • Vad är ”Uppsalametoden” som jag har hört om?
  • Uppsala universitet har tagit fram en modell som många kommuner och regioner med koldioxidbudgetar använder. Utgångspunkten är IPCCs beräkningar av det globala utsläppsutrymmet. Deras beräkning brukar landa i att en kommun behöver minska sina utsläpp med cirka 16 % per år, och om man ett år minskar mindre än det så blir det kommande behovet av årlig minskning större.

Framgångsfaktorer

 • Tänk igenom hur ni ska använda er budget innan ni beställer den! Det finns flera konsultbyråer som gör lokala koldioxidbudgetar. Men innan ni beställer en koldioxidbudget – lägg lite tid på att bestämma hur den ska användas och följas upp, och vem som ska driva arbetet med den. Det går förstås att använda koldioxidbudgeten bara som en visualisering, men för att koldioxidbudgeten ska ge full effekt behöver den 1) vara antagen politiskt (därmed är det beslutat att kommunen ska arbeta för att minska utsläppen i den takt som behövs), 2) följas upp med hjälp av en årlig utsläppsminskningskurva och 3) kompletteras med en plan för implementering.
 • Ge gärna beting till förvaltningar och bolag (se exempel från Stockholm och Oslo. Möjligheten att göra något, och att komma på ideer, triggas igång av att verksamheterna får beting på sig. De som testat arbetssättet säger att förståelsen för frågan och att alla behöver ta ansvar har ökat.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.