Långsiktiga klimatfärdplaner - vad händer efter 2030?

Allt fler kommuner arbetar fram långsiktiga planer för hur utsläppen ska minska till de nivåer som krävs 2045/2050. En del kommuner siktar på nettonollutsläpp redan 2030. Här presenterar vi exempel och inspiration från våra medlemmar. Mer om regionala klimatstrategier och kraftsamlingar hittar du här.

Uppsala: Färdplanen en hjälp med framtidsfrågor

Kan vi nå Uppsala kommuns klimatmål? Om inte, hur lågt kommer vi med dagens nationella politik och det som lokala aktörer gör i Uppsala? Vad krävs lokalt och nationellt för att nå de långsiktiga klimatmålen? Spelar det någon roll vad Uppsalaborna gör? För att försöka finna svar på frågorna arbetade kommunen och Uppsala klimatprotokoll med Färdplan Klimatneutralt Uppsala hösten 2013 till våren 2015. Färdplanen används som underlag av Uppsala Klimatprotokoll i deras arbete.

Stockholm: Fossilbränslefri stad 2040

Stockholm ska vara en fossilbränslefri stad år 2040. I Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040 preciserar staden den långsiktiga färdriktning för att nå en fossilbränslefri framtid 2040 och de utmaningar som staden behöver bemöta för att nå målet.

Göteborg: Hållbar och rättvis nivå senast 2050

Göteborgs stad har målet att minska utsläppen av växthusgaser till en hållbar och rättvis nivå senast 2050. För att nå målet har staden tagit fram Klimatstrategiskt program för Göteborg som visar hur vi måste arbeta långsiktigt för att minska vår klimatpåverkan.

Och fler exempel

För fler exempel på hur kommuner jobbar mot långsiktiga klimatmål om nettonollutsläpp, titta gärna in på Klimatkommunernas sida Nettonoll.se som togs fram med stöd av Energimyndigheten!

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.