Långsiktiga klimatfärdplaner - vad händer efter 2030?

Långsiktiga klimatfärdplaner – vad händer efter 2030?

Idag har många kommuner tagit fram klimatmål till 2020 eller 2030. Men vad händer sedan? Uppsala, Stockholm och Göteborg är tre kommuner som gått ett steg längre och tagit fram långsiktiga planer för hur utsläppen ska minska till de nivåer som krävs 2045/2050.

Exempel från Klimatkommunerna

Uppsala Klimatprotokoll ökar takten genom samarbete och utmaningar

Uppsala klimatprotokoll, som bildades 2010, är ett nätverk av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som samverkar och inspirerar varandra och andra för att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en hållbar värld. För att öka takten i klimatomställningen har Klimatprotokollet formulerat 30 utmaningar att ta sig an. Genom dessa utmanar medlemmarna varandra och andra. Titta gärna in på Klimatprotokollets hemsida, som är en guldgruva för kommuner som vill starta liknande initiativ!

Kan vi nå Uppsala kommuns klimatmål? Om inte, hur lågt kommer vi med dagens nationella politik och det som lokala aktörer gör i Uppsala? Vad krävs lokalt och nationellt för att nå de långsiktiga klimatmålen? Spelar det någon roll vad Uppsalaborna gör? För att försöka finna svar på frågorna arbetade kommunen och Uppsala klimatprotokoll med Färdplan Klimatneutralt Uppsala hösten 2013 till våren 2015.

Stockholm ska vara en fossilbränslefri stad år 2040. I Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040 preciserar staden den långsiktiga färdriktning för att nå en fossilbränslefri framtid 2040 och de utmaningar som staden behöver bemöta för att nå målet.

Göteborgs stad har målet att minska utsläppen av växthusgaser till en hållbar och rättvis nivå senast 2050. För att nå målet har staden tagit fram Klimatstrategiskt program för Göteborg som visar hur vi måste arbeta långsiktigt för att minska vår klimatpåverkan.

Fler exempel på långsiktiga strategier

För fler exempel på hur kommuner jobbar mot långsiktiga klimatmål om nettonollutsläpp, titta gärna in på Klimatkommunernas sida Nettonoll.se som togs fram med stöd av Energimyndigheten!

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.