Arbetsmaskiner

Med arbetsmaskiner menas bränsledriva arbetsredskap som traktorer, kranar, grävmaskiner, gräsklippare, motorsågar och snöskotrar. De står för ca 7 % av Sveriges totala utsläpp.

Elektrifierade arbetsmaskiner

Förskolan Ottfjället i Östersund ska bli EU:s första elektrifierade byggarbetsplats, tack vare samarbete mellan Östersund kommun, Fossilfritt Sverige, Volvo Construction Equipment och Skanska. Det är ett led i projektet Klimatledarkommunerna som Fossilfritt Sverige har drivit tillsammans med sex kommuner. Målet med projektet är att öka takten i omställningen genom klimatkrav i offentliga upphandlingar. Östersunds kommun har ställt upphandlingskrav på en utsläppsfri arbetsplats vid förskolan. Cirka 95 procent av maskinerna förväntas vara elektrifierade, vilket minskar utsläppen med cirka 64 ton CO2e jämfört med traditionella metoder. Byggstart är planerad för juni 2023 med färdigställande under senhösten 2024. Detta projekt är ett viktigt steg i klimatarbetet för både Östersund och hela byggsektorn i Sverige. Läs mer här.

Sopbilar

Världens första sopbil som helt och hållet är byggd för eldrift visades upp i Göteborg i april 2018. Volvo har utvecklat bilen i samarbete med Renova och Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. En bränslecellsbil tankas med vätgas. I bränslecellerna omvandlas sedan gasen till elektricitet som laddar bilens batterier, och till värme som kan värma bilens hytt. Enda utsläppen från driften blir vattenånga.

Anläggningsfordon

Uppsala bygglogistikcenter samlar ihop mindre leveranser och samordnar godsflödet till byggprojekt. Läs mer om hur bygglogistikcentret fungerar här.

Parkmaskiner

Nu finns det eldrivna maskiner för parkskötsel. Det var tydligt på den mässa och seminarium som anordnades av miljöförvaltningen i Stockholm i början av maj 2022. Femton utställare visade allt från lövblåsare och häcksaxar till gräsklippare och mindre grävmaskiner – alla med eldrift.
Att slippa bullrande, rykande bensinklippare och motorsågar i parker, på kyrkogårdar, skolgårdar och idrottsplaner är bra både för besökare och för de anställda som hanterar maskinerna. Eldrivna maskiner inte bara bullrar och ryker mindre, de är också lättare att hantera, vibrerar inte på samma sätt och har nästan ingen service alls vilket påverkar ekonomin positivt. Om detta vittnar tre olika användare som alla använt eldrivna parkmaskiner under flera år: Stockholms stads Kyrkogårdsförvaltning, Kungliga Djurgårdens Förvaltningen och den privata entreprenören Eko Miljö och Mark AB.

Flera kommuner har köpt in robotgräsklippare för att minska utsläpp och förbättra arbetsmiljön. Et exempel är Karlstad där stora åkergräsklippare har bytts mot små robotgräsklippare. 11 robotgräsklippare har införskaffats som varje dag ska klippa ett 50-tal ytor på prov. Faller försöket väl ut kommer fler robotgräsklippare att köpas in. Förutom minskade utsläpp innebär robotgräsklipparna att kan tid läggas på annat och att det dessutom blir tystare i stan. Läs mer.

Upphandling

Helsingborgs stad har framgångsrikt arbetat med trappstegsmodell i entreprenadupphandlingar. Exempelvis kan kraven vara att 50 % av fordonen ska drivas fossilfritt efter ett år, minst 70 % efter tre år.

Omvärldsspaning

I Norge har en fossilfri arbetsmaskinspool skapats. Traktorer, grävmaskiner, hjullastare, lövblås och mycket mer finns i poolen. Skolor, kommuner och entreprenörer kan låna maskiner gratis i upp till fyra veckor.  Läs mer.

Länktips

Läs mer om växthusgasutsläpp från arbetsmaskiner hos Naturvårdsverket.

Fossilbränslefria kommuners hemsida finns ett digitalt och fritt tillgängligt metodstöd med exempel på hur kommuner har minskat sin klimatpåverkan från arbetsmaskiner och tunga fordon. Här finns också ett webbinarium om hur man kan skapa en fossilfri maskinpark eller fordonsflotta.

Fossilfritt Sverige arraengerade i samarbete med Östersunds kommun konferensen Fossilfria transporter och arbetsmaskiner 2022. Inspelning från konferensen finns här. 

Senast ändrad: 2023-09-01 2:01

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.