Arbetsmaskiner

Med arbetsmaskiner menas bränsledriva arbetsredskap som traktorer, kranar, grävmaskiner, gräsklippare, motorsågar och snöskotrar. De står för ca 6 % av Sveriges totala utsläpp.

Omvärldsspaning

Projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 har som en del i en studie av Helsingborgs omställning till fossilbränslefri kommun gjort en översikt av fossilfria arbetsfordon och maskiner som just nu finns på den svenska marknaden (sommaren 2021). Studien finns att ladda ner här.

Sopbilar

Världens första sopbil som helt och hållet är byggd för eldrift visades upp i Göteborg i april 2018. Volvo har utvecklat bilen i samarbete med Renova och Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. En bränslecellsbil tankas med vätgas. I bränslecellerna omvandlas sedan gasen till elektricitet som laddar bilens batterier, och till värme som kan värma bilens hytt. Enda utsläppen från driften blir vattenånga.

Anläggningsfordon

Uppsala bygglogistikcenter samlar ihop mindre leveranser och samordnar godsflödet till byggprojekt. Läs mer om hur bygglogistikcentret fungerar här.

Gräsklippare

Flera kommuner har köpt in robotgräsklippare för att minska utsläpp och förbättra arbetsmiljön. Et exempel är Karlstad där stora åkergräsklippare har bytts mot små robotgräsklippare. 11 robotgräsklippare har införskaffats som varje dag ska klippa ett 50-tal ytor på prov. Faller försöket väl ut kommer fler robotgräsklippare att köpas in. Förutom minskade utsläpp innebär robotgräsklipparna att kan tid läggas på annat och att det dessutom blir tystare i stan. Läs mer

Upphandling

Helsingborgs stad har framgångsrikt arbetat med trappstegsmodell i entreprenadupphandlingar. Exempelvis kan kraven vara att 50  av fordonen ska drivas fossilfritt efter ett år, minst 70 % efter tre år.

Länktips

Läs mer om växthusgasutsläpp från arbetsmaskiner hos Naturvårdsverket.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.