Röda äpplen som ligger på marken

Konsumtion

Att förändra konsumtionsvanor är både en stor utmaning och möjlighet för kommuner och regioner i arbetet med att minska sina klimatutsläpp. Att fler kommuninvånare handlar medvetet tjänar både det lokala näringslivet och klimatet på. Kommunen kan stimulera detta genom att arbeta med cirkularitet, delningsekonomi och genom att lyfta återbruk.

Ett första steg kan vara att skapa platser där företag och privatpersoner kan reparera och återbruka varor. Nästa steg är att underlätta delning av underutnyttjade resurser, det vill säga saker som ofta bara används en liten stund. Stillastående bilar kan exempelvis bli en effektiv bilpool och skruvdragare kan hyras i stället för att köpas nya. Här kan digitala lösningar och mobilappar spela en viktig roll. De möjliggör att delningsekonomin känns smidig. Samverka gärna med civilsamhället. Det kan handla om att tillsammans sprida kännedom om olika delningslösningar eller om att låna ut era lokaler till föreningar och andra som håller i aktiviteter som stimulerar delningsekonomi. Kommuner har en lång tradition av att alltid ha arbetat med delningsekonomi, fast det har gått under andra namn: bibliotek, tvättstugor, samlingslokaler. Det är dags att döpa om, utveckla och få fler att få upp ögonen för att dela!

Kolla in Sharing cities som sprider goda exempel och deras kurs om delningsekonomi.

Kommunernas inköp påverkar miljö och klimat

Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick de offentliga inköpens klimatpåverkan år 2019 till 23,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar 28 procent av den totala klimatpåverkan till följd av svensk konsumtion.

Hur kan då kommuner sänka sin klimatpåverkan från inköp? SKR har samlat nyttigt material för klimatsmart upphandling. Även Upphandlingsmyndigheten har information om och stöd för upphandling med hänsyn till klimatet.  

På Upphandlingsmyndighetens hemsida finns dessutom information om styrning och ledning av inköpsverksamheter och ett stöd för hur organisationens ledning kan arbeta strategiskt för cirkulär verksamhetsutveckling.

Konsumtionens klimatpåverkan

Svenskarnas konsumtionsutsläpp är bland de högsta i världen. Kommuner har en viktigt roll i att främja hållbar konsumtion. Det kan handla om undervisning i skolan, om informationskampanjer till medborgare och om samverka med det lokala näringslivet. Mer info i länkarna i menyn.

För att se hur stor konsumtionens klimatpåverkan är i din kommun och hur den skiljer sig mellan olika postnummernivåer inom kommunen – kolla in Konsumtionskompassen.

Länktips

Senast ändrad: 2023-08-16 4:11

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.