Konsumtion och avfall

Att förändra konsumtionsvanor är både en stor utmaning och möjlighet för kommuner och regioner att minska sina klimatutsläpp. Här kan du se hur kommuner jobbar med olika aspekter av hållbar konsumtion.  Vi rekommenderar också Avfall Sveriges kunskapsbank för allt som rör området.

Kommunernas inköp påverkar miljö och klimat

Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick de offentliga inköpens klimatpåverkan år 2019 till 23,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar 28 procent av den totala klimatpåverkan till följd av svensk konsumtion. Läs mer.

Hur kan då kommuner sänka sin klimatpåverkan från inköp? SKR har samlat nyttigt material för klimatsmart upphandling här. 

Konsumtionens klimatpåverkan

Svenskarnas konsumtionsutsläpp är bland de högsta i världen. Kommuner har en viktigt roll i att främja hållbar konsumtion. Det kan handla om undervisning i skolan, om informationskampanjer till medborgare och om samverka med det lokala näringslivet. Mer info i länkarna i menyn.

Länktips

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.