TOP - Tänk om och OPtimera

Genom att minska bilanvändandet kan ytor som använts till gator och parkeringar göras om till grönytor, sociala ytor eller för att bygga bostäder. När fler går, cyklar och åker kollektivt blir det också väsentligt lättare att nå flera nationella målsättningar, såsom färre olyckor, bättre luftkvalitet, mindre buller och bättre hälsa. 

Det räcker inte med att satsa på enskilda delar av transportsystemet, som exempelvis elektrifiering av fordonsflottan, eftersom dagens transportsystem i grunden är ohållbart. Hela transportsystemet behöver förändras så att vårt bilberoende minskar (vilket tex OECD pekar på: OECD: Transport Strategies for Net-Zero Systems by Design).

Webbinariet om effekter av att Tänka om och OPtimera transportsystemet finns att titta på här.

Guide till ett transportsystem för populära, trygga och framtidssäkrade kommuner.

Korta fakta om vårt resande:

Tillsammans minskar vi utsläppen. Om 50 personer reser i en elbuss blir utsläppen 11 gånger mindre än om samma antal reser i en elbil – och 36 gånger mindre än om de reser i fossilbil.

Källa: Tillsammans minskar vi utsläppen | Västtrafik (vasttrafik.se)

Forskningen visar att ju mer landyta som används till vägtrafik, desto längre avstånd blir det mellan hem och destinationer. Ju längre avstånd, desto mer använder människor bilen.

Läs mer:

Designguide för Smarta gator

Global Street Design Guide

 

Om materialet TOP

I TOP-guiden finns sammanställningar av olika typer av effekter vid omformning av transportsystemet med fokus på icke-fysiska åtgärder. Detta är ingen “så-här-gör-man-guide” utan mer ett inspirationsmaterial att plocka delar ur. Vi beskriver fem olika målområden: säkra skolvägar, attraktiva städer, friskare medarbetare, trevligare bostadsområden och grönare städer. Till varje område har vi valt att fokusera på olika effekter, för att materialet ska bli hanterbart. Detta gör att ni hittar relevanta fakta som berör de olika områdena på flera ställen. Övergripande är indelningen:

Säkra skolvägar: allt som rör barns resande

Attraktiv stadskärna: effekter för cityhandel och verksamheter som finns i city.

Friskare medarbetare: hälsoeffekter och cykelåtgärder (samt lite kollektivtrafik)

Trevligare bostadsområden: parkering

Grönare städer: klimatanpassning, grönska och gångtrafik

 

Materialet är framtaget under 2023 med finansiering från Trafikverkets stöd för ideella föreningar.

Senast ändrad: 2023-12-20 11:57

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.