Skolgård med mycket människor som cyklar leker odlar, hälsar på varandra.

Säkra skolvägar

Hit vill vi

Korta fakta

 • Barn och unga behöver minst en timmes fysisk aktivitet om dagen, men den övergripande tendensen i Sverige är att unga är mer stillasittande än önskvärt. Enligt WHO uppnår åtta av tio barn i världen inte den rekommenderade miniminivån fysisk aktivitet.
 • På 70-talet gick eller cyklade nästan alla barn till skolan. 
 • Var fjärde elev skjutsas idag till skolan. Bara drygt hälften av elever reser aktivt till skolan, genom cykling eller gång (Trivector, 2020).
 • Ungefär 60 procent av skolelever i Sverige bor inom 2 kilometer från sin skola och över 80 procent bor inom 5 kilometer från skolan (VTI, 2017a).

Mer faktaunderlag om barns skolresor finns i rapporten Barns Hållbara Resande

Utvärderade effekter

 • De barn som går eller cyklar till skolan är i allmänhet mer fysiskt aktiva, i jämförelse med de barn som istället åker bil eller kollektivt (VTI, 2017a).
 • Ökat bilresande, och därmed minskat aktivt resande, har kopplats ihop med den ökning av psykisk ohälsa vi ser bland barn och unga idag (Karlstads universitet, 2018; Lagercrantz, 2018).
 • Att inleda dagen med att röra sig har visat påverka skolresultaten positivt (NTF, u.å.a, Trivector, 2020, Törnsten, 2020)
 • Barn som reser aktivt har också lättare att koppla av på kvällarna, efter skolan (Trivector Traffic, 2017b). Barn som skjutsas till skolan blir tröttare under hela skoldagen (Lagercrantz, 2018).

Barnen var piggare i skolan och de hade ”mindre kryp i benen”. Dessutom var de gladare framförallt på morgonen och de hade oftast ”pratat av sig” på vägen till skolan vilket gjorde att de var mer redo när undervisningen startade. En annan positiv och oväntad förändring var att barn som tidigare ofta varit sena till skolan nu kom i tid. En anledning till detta var att de cyklade eller gick tillsammans och när en kompis väntade var de mer motiverade att komma iväg i tid. Resultat från forskningsprojektet Aktiva skoltransporter.

Åtgärder

Gör resvaneundersökning för att få koll och kunna anpassa åtgärder

Sedan 2009 har Huddinge kommun undersökt hur stor andel av barnen som skjutsas med bil till skolan. Resultatet visar att andelen har minskat sedan mätningarna började. I dag åker ungefär 1 av 5 elever bil till skolan Resebarometer – säkra skolvägar (huddinge.se)

Uppsala kommun har under fyra års tid gjort resvaneundersökningar på skolor och till föräldrar om barns resande till skola och fritidsaktiviteter. Det finns ett politiskt uppdrag att öka andelen barn och unga som går och cyklar till skolan. Barns resvanor i Uppsala kommun – Uppsala kommun

Luleå kommun hade frågor riktade till barn i sin senaste resvaneundersökning. Svaren visar bland annat att: i stort sett alla barn har tillgång till en cykel. De flesta bor även nära sin skola. Förutsättningarna finns därför för att cykla eller gå i stor utsträckning. Under veckorna som mätningen görs är dock bil det vanligaste färdmedlet för resor. Därefter följer cykel och gång. Tydligt är att de yngsta barnen mellan 6-8 år oftast skjutsas av sina föräldrar. Som orsak till att barnet inte går eller cyklar nämns främst avstånd följt av tidsbrist eller att förälder ändå kör förbi skolan. Vanligt är också att det inte finns säkra vägar för att gå eller cykla till skolan. 

Involvera och engagera elever

 • Anordna cykelkurser i skolan, för att verka för att alla barn ska kunna cykla.
 • Integrera cykling inom ramen för de befintliga lärandemålen i ämnet idrott och hälsa.

  Läs mer i Hållbart och aktivt resande för barn.

Nå föräldrar

 1. Starta ett gåtåg och bilfri skolvecka: Säkra skolvägar (huddinge.se) 
 2. Låt gå – funderingsbok för dig som skjutsar barn till skolan. Göteborg Stad

Kampanjmaterial – fritt att använda

Kampanjer att haka på

Material att ladda ned och använda

Kampanjer att inspireras av

 1. På egna ben: cykla och gå till skolan https://paegnaben.se/  (Kommuner i Västra Götaland och Halland)
 2. Barn i trafiken – Uppsala kommun

Tips!

Fler utvärderade åtgärder finns i den nedladdningsbara excelfilen: Åtgärdsbanken – beprövade åtgärder för hållbara resval.

Senast ändrad: 2023-12-21 9:34

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.