Processmall

För fysiska åtgärder finns en tydlig process för genomförande, vilket ofta saknas för icke-fysiska åtgärder. Inom projektet TOP har vi tagit fram ett förslag på hur en process kan utformas.

  1. Bilda en grupp i kommunen med alla relevanta verksamheter inblandade
  2. Vid en workshop identifieras problemplatser utifrån befintlig kunskap i organisationen (där många kör bil, luftkvalitet, trygghet). Analysera effekterna av redan planerade fysiska åtgärder – hur kommer situationen att förändras efter planerade investeringar (om sådana finns)?
  3. Rangordna och prioritera (välj ut x antal tex 5)
  4. Identifiera lämpliga åtgärder (kolla igenom TOP-guiden för inspiration)
  5. Beskriv process och urval. Motivera med hjälp av denna guide.
  6. Politiskt beslut – för budget och förankring
  7. Utvärdera och följ upp.

Tips! För att komma fram till lösningar gör följande övning:
Vi antar att denna zon (identifierad plats) är bilfri/bilsnål 2040 – vad har vi gjort för att uppnå det?

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.