Tabell C

I tabell C ska man fylla i de emissionsfaktorer som man har använt för sin beräkning av CO2-utsläpp.

  • Emissionsfaktorer som Borgmästaravtalet rekommenderar finns i fliken EFs (Emission Factors) i SECAP-template. Det finns också en länk till denna flik precis ovanför tabell C1. Om man har använt dessa kan man fylla i dem direkt.
  • Om man har egna emissionfaktorer (tex uträknade för bränslemixen i kommunens fjärrvärme m.m.) kan man fylla i dessa istället.
  • Emissionsfaktorer för biobränslen: När man fyller i emissionsfaktorer för biobränslen ska man välja om bränslet är sustainable eller non-sustainable. Lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen definierar vilka krav som gäller för att få kalla ett bränsle hållbart.
  • Emissionsfaktorer för el: Borgmästaravtalet rekommenderar att man använder den emissionsfaktor för el som finns i slutet av deras Reporting Guidelines. Om man har lokal elproduktion ska man även fylla i en lokal emissionsfaktor för denna. Den nationella siffran som Borgmästaravtalet rekommenderar är det enklaste alternativet, men egentligen inte det mest rättvisande. Systemgränsen har satts som om det bara finns svenskproducerad el i det svenska elnätet, när det i själva verket även finns el som är producerad i danska kolkraftverk m.m. Detta kan vara bra att känna till. Men eftersom det saknas ”officiell” emissionsfaktor för tex nordisk elmix i Sverige är det ändå lättast att använda siffran som Borgmästaravtalet ger.
  • Icke-energirelaterade åtgärder: Tabell C2 ska man bara fylla i om man har med ”icke-energirelaterade åtgärder” i sin klimatstrategi, exempelvis minskning av metanutsläpp från deponier eller avloppsreningsverk.
Senast ändrad: 2022-06-22 3:56

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.