Barns skolväg

Barn och unga behöver minst en timmes fysisk aktivitet om dagen, men den övergripande tendensen i Sverige är att unga är mer stillasittande än önskvärt. Enligt WHO uppnår åtta av tio barn i världen inte den rekommenderade miniminivån fysisk aktivitet. Av svenska 15-åringar är det endast 13 % av pojkar och 9 % av flickor som uppnår miniminivån.

I kunskapsunderlaget Hållbart och aktivt resande för barn, sammanfattar vi varför färre barn cyklar eller går till skolan, varför fler borde göra det och hur olika aktörer kan arbeta för att nå resultat. Vi presenterar också hur 10 kommuner jobbar med att öka barns aktiva resande.

Kunskapsunderlaget baseras på en rapport som vi tog fram hösten 2020. Där finns referenser och källhänvisningar. I december 2020 arrangerade vi även ett webbinar på ämnet. Inspelningen finns här. 

Flera kommuner arbetar strategiskt med att fler barn ska gå eller cykla till skolan. Här kommer några tips från våra medlemmar:

Tips: Arrangera en tävling!

Kristianstads kommun arrangerade tävlingen Smart start mellan den 25 april och 13 maj 2022, för att uppmärksamma elever och lärare om vinsterna med att färdas aktivt och klimatsmart till skolan. Tävlingen riktade sig till elever i årskurs 4-9 och under tävlingsperioden samlade eleverna poäng genom att ta sig till och från skolan på ett hållbart sätt, genom att åka buss, gå, cykla eller annat typ av aktivt resande. Eleverna kunde delta individuellt, klassvis eller både och. Totalt deltog 246 elever från 14 olika skolor i tävlingen. Genom sina smarta resval sparade eleverna in ungefär två ton CO2 i utsläpp!

Senast ändrad: 2023-12-20 11:16

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.