Barns skolväg

Senast ändrad: 2022-06-23 3:55
Barn och unga behöver minst en timmes fysisk aktivitet om dagen, men den övergripande tendensen i Sverige är att unga är mer stillasittande än önskvärt. Enligt WHO uppnår åtta av tio barn i världen inte den rekommenderade miniminivån fysisk aktivitet. Av svenska 15-åringar är det endast 13 % av pojkar och 9 % av flickor som uppnår miniminivån.

I kunskapsunderlaget Hållbart och aktivt resande för barn, sammanfattar vi varför färre barn cyklar eller går till skolan, varför fler borde göra det och hur olika aktörer kan arbeta för att nå resultat. Vi presenterar också hur 10 kommuner jobbar med att öka barns aktiva resande.

Kunskapsunderlaget baseras på en rapport som vi tog fram hösten 2020. Där finns referenser och källhänvisningar. I december 2020 arrangerade vi även ett webbinar på ämnet. Inspelningen finns här. 

Flera kommuner arbetar strategiskt med att fler barn ska gå eller cykla till skolan. Här kommer några tips från våra medlemmar:

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.