Producera förnybar el

Flera kommuner har satsat på vindkraft och installerar solceller på taken till kommunala fastigheter. Här är några exempel på hur det kan gå till när kommunen blir en mikroproducent av förnybar el.

Exempel från Klimatkommunerna

Lomma satsar på solceller

I samband med nyanläggning ställs det krav på mikroproduktion av el. Tre av kommunens skolor har solcellsanläggningar och ytterligare en är på gång. På Lerviks förskola finns en anläggning på över 100 m2 och liknande planeras på Pilängsskolan.

Mål om sol och vind

  • Malmö stads vision är att staden år 2030 försörjs av 100% förnybar energi. En så stor andel som möjligt av den förnybara energiproduktionen ska ske lokalt. I stadens översiktsplan står det att en kraftfull satsning ska göras på vindkraft för att bidra till målet att en så stor andel som möjligt av den förnybara energiproduktionen ska ske lokalt och att vindbruk proaktivt ska integreras i Malmös framtida landskapsbild.
  • Eskilstuna kommun har ett mål om att 20% av fastighetsägarna år 2020 ska producera egen sol- eller vindel. Kommunkoncernen ska till 2020 ha 50% av elförbrukningen från vind och 10% från sol.
  • I Kristianstad kommun ska den havsbaserade vindkraftsproduktionen vara 500 GWh/år till år 2020 och den landbaserade vindkraftsproduktionen vara 500 GWh/år till år 2025.
  • Uppsala har satt upp mål om att installera 30 MW solenergi till år 2020 och 100 MW solenergi till år 2030.
Exempel från Klimatkommunerna

Överväldigande intresse för andelar i Östersunds Solpark

Jämtkraft bygger Solparken – en av Sveriges största solcellsanläggningar – i Östersund. Anläggningen kommer att ha en yta på sex hektar och en effekt på 3 MW och cirka 10 000 paneler. Initiativet kommer från kommunala bostadsbolaget Östersundshem som också äger marken mellan Jämtkraft Arena och E14 där anläggningen byggs. Målet om 7 500 andelar nåddes redan i juli. Tanken var att Jämtkraft skulle behålla en fjärdedel av parken i egen ägo, dvs 7500 andelar, men eftersom intresset är stort släpptes ytterligare 2 500 andelar till försäljning. Jämtkraft beskriver intresset från kunderna som ”överväldigande”

 

Göteborgs stad gör enorma solcellssatsningar via Lokalförvaltningen och Framtiden (kommunalt bostadsmoderbolag), där Lokalförvaltningen sätter upp solceller för 30 miljoner per år (och Framtidens satsning är i ungefär samma storleksordning). En viktig del i satsningen är att som offentlig aktör visa på möjligheten (placering på offentliga byggnader) samt bidra till goda marknadsmöjligheter.

Region Skåne har upphandlat sex vindkraftverk som ska el motsvarande 40 procent av Region Skånes elanvändning. De sex vindkraftverken finns i Hultsfreds kommun i Småland. Produktionen beräknas stabilisera och minska Region Skånes kostnader för elanvändningen. Från femte året och framåt beräknas vindkraftverken bidra positivt till Region Skånes resultat.

Exempel från Klimatkommunerna

Solcellsdrivna parkeringsautomater i Göteborg

Göteborg stad har satt upp 1000 solcellsdrivna betalautomater. För kunderna innebär det nya digitala betalautomaterna som kan flera språk och tar fler kort än de gamla. Eftersom automaterna inte ansluts till elnätet, sparar parkeringsbolaget ca 1100 MWh av bolagets elförbrukning per år.

Lunds kommun har byggt Sveriges största solcellsanläggning för bostadshus. Anläggningen är 5500 kvadratmeter stor och beräknas producera 750 000 kilowattimmar el per år. Planerna är att bygga en experimentlekplats som ska visualisera solcellernas effekt och öka intresset för naturvetenskap hos barn och unga.

Sollentuna kommun och Västerås bostadsbolag Bostads AB Mimer äger egena vindkraftverk i Bösjövardens vindpark i Mora kommun. Inför invigningen av vindparken anordnade Sollentuna kommun en tävling där invånare fick komma med förslag på vad de tre vindkraftverk som kommunen äger skulle heta. Kraftverken kallas nu för Sol, Vind och Vatten efter Sollentunaprofilen Ted Gärdestads kända låt. Verken beräknas producera 22-25 GWh. Den egenproducerade elen från vindkraftverken kommer täcka cirka 50 procent av kommunens eget behov. Vad gäller Bostads AB Mimer täcker vindkraftsverket 40 procent av Mimers behov av elenergi för fastighetsdriften.

Vindbruksplaner och solkartor


Kristianstad och Skellefteå är två av de kommuner som har tagit fram vindbruksplaner. Syftet är bland annat att få en strukturerad vindkraftsutbyggnad genom att peka ut lämpliga lägen för vindkraft med så få motstående intressen som möjligt.

Som ett svar på det stadigt ökande intresset för solenergi kartlägger allt fler kommuner solenergipotentialen och visar den i interaktiva kartor. Invånare och företagare kan se på kartorna hur mycket solen strålar på ett visst tak, för att bedöma om en installation av solceller och solfångare är möjlig. Invånare i Mölndal kan se solenergipotentialen för både väggar och tak. På Svensk Solenergis webb finns fler exempel på solkartor.

Jönköpings kommun deltar som en del av Klimatrådet i Jönköpings län i Solmatchen. Klimatrådet utmanar Jönköpings läns företag och invånare i att under ett års tid installera så mycket solceller som möjligt.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.