blandbestånd

Är monokulturer eller blandbestånd bäst på att binda kol?

Det finns studier som visar att naturliga skogar lagrar mer kol jämfört med planteringsskogar. Det antas bero på att naturliga skogar har en högre mångfald och en mer komplex struktur – både ovan och under jord.

I en nyligen publicerad studie i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Forests and Global Change adresserade artikelförfattarna frågan huruvida trädslagsblandningar eller monokulturer med bara en trädart är bäst om man vill binda kol. De drar slutsatsen att blandningar av olika trädslag tenderar att ha både en högre överlevnadsgrad och en snabbare tillväxthastighet, vilket resulterar i en högre kolinlagring på beståndsnivå.

Det finns dock studier som visar att diversitet och produktivitet inte alltid går hand i hand. Men även i dessa fall kan ett blandbestånd bidra med ekosystemtjänster som påverkar beståndets kolbudget på sikt. Blandbestånd är till exempel ofta betydligt mindre känsliga för störningar än monokulturer, vilket kan ha stor betydelse för kolsänkepotentialen i ett längre tidsperspektiv.

 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.