Kommunikation och utbildning

Kommunerna har många kontaktvägar till sina invånare. Hur dessa används på bästa sätt för att inspirera till en hållbar livsstil och fånga upp idéer, är en spännande och inte alltid så lätt fråga. Här presenterar vi några exempel på hur våra medlemskommuner arbetar för att skapa klimatsmarta beteenden, och resurser som kan hjälpa i arbetet. En bra sammanställning av 50 klimatsmarta livsstilsval finns i den här presentationen från Lunds Universitet (utgår från projektet ”EU 1.5° Lifestyles-projektet)

Kommuners klimatkommunikation

Med Facebook-sidan Klimatsmarta stockholmare engagerar Stockholm Stad medborgare att göra klimatsmarta val. Förutom tips och råd ska sidan också förmedla hopp och goda nyheter genom att berätta om vad som görs inom staden för att minska utsläppen av växthusgaser. Inom Klimatsmarta Stockholmare finns flera aktiviteter, se en presentation om deras arbete på vår Youtubekanal. 

Göteborgs stad har, i samarbete med bland andra SP och Västra Götalandsregionen, arbetat fram en verktygslåda för kommunala tjänstemän och andra som är intresserade av hållbara livsstilar. Verktygslådan innehåller metoder och exempel på hur kommuner gör det lättare för invånarna att leva hållbart. Kommuner runt om i landet gör många bra saker på temat hållbara livsstilar. Verktygslådan är ett sätt att lyfta fram dessa exempel, med fokus på hur det har gjorts och vad som krävs för att andra ska kunna göra samma sak.

På plattformen Klimatsmart vardag kommunicerar Örebro kommun klimatfrågan med invånarna. Klimatsmart vardag är ett projekt med syfte att genom utmaningar och erbjudanden underlätta för Örebroarna att minska sin klimatbelastning och göra det lätt att göra rätt. Projektet har varit mycket medialt uppmärksammat och uppskattat. Projektet presenterar en ny klimatutmaning i månaden. Vem som helst kan anmäla sitt intresse till resp. utmaning, förutsatt att hen bor i Örebro samt svarar på en utvärderingsenkät efter utförd utmaning. Samlande punkt för projektet är en hemsida med nyheter om aktuella aktiviteter och erbjudanden, webbreportage, intervjuer med deltagare, möjlighet att klimattesta sig själv, samt länkar till relevant information och sociala medier.

Kristianstad kommun firar 400 år och lagom till jubileumsåret har kommunen inom projektet RES-chains tagit fram en web-karta med information om klimatsatsningar inom kommunen som information till medborgare och de som är intresserade av studiebesök.

I Borås genomfördes ett klimatprat, en heldags hybridevent där Boråsare, lokala organisationer, förtroendevalda och tjänstepersoner fick prata klimat. Dagen bestod av en presentation av Borås klimatarbete, föreläsningar och frågestund.

Sociala medier

Många kommuner använder sig idag av Sociala medier för att sprida sitt klimatarbete och inspirera medborgare. På Hållbara Lund kan du följa Lunds kommuns arbete inom miljö, klimat och hållbarhet. Lischstil är Facebooksidan för Lidköpingsbor är nyfikna på vad Lidköpings kommun gör inom hållbarhet och miljö. Karlstad kommun sprider smarta tips för att minska påverkan på miljön med hjälp av korta filmer som publiceras på deras Facebooksidan Månadens miljötips. Hittills har det bland annat varit tips om att spara el, hemestra, minska matsvinn, cykel vs bil, styla dig hållbart, tvätta bilen miljösmart och skippa engångsartiklar. På Lätt att göra rätt i Malmö informerar Malmö stads miljöförvaltning om hållbar livsstil och schysst konsumtion.

Evenemang

Ett bra forum att prata klimat på kan vara genom ett evenemang. I Borås ordnas kontinuerligt med Klimatprat, tillfällen för politiker, tjänstepersoner  och medborgare att prata klimat. I Lund hålls årligen Hållbarhetsveckan, ett samarbete mellan kommunen och universitetet. Växjö uppmärksammar kommunen hållbarhetsarbete genom Earth Week – i samband med Earth Hour.

Filmer om våra medlemmars klimatarbete

På Klimatkommunernas Youtubekanal samlar vi filmer från våra medlemskommuner, ett trevligt och lättillgängligt sätt att visa upp sitt klimatarbete. T.ex. den här filmen om klimatsmart mat i Karlstad:

Korta filmer om klimatet

Naturvårdsverkets filmer ”En minut om” ger dig enkla svar på komplicerade klimatfrågor. De reder bland annat ut orsaken till klimatförändringarna, vad som krävs för att nå Sveriges klimatmål och själva poängen med utsläppsrätter.

En minut om: Klimatförändringar

En minut om: Sveriges klimatmål

En minut om: Utsläppsrätter

Utbildning

Både internt inom kommunorganisationen, och externt med aktörer i kommunen eller regionen kan det finnas ett behov av utbildning inom klimatfrågan. Det är ofta en god idé att starta upp ett nätverk med en utbildning eller workshop för att få samma referensramar. Här är några tips på material som kan användas vid utbildningstillfällen:

Karlstad kommun har tagit fram en webbutbildning i miljö och klimat för kommunanställda. Utbildningen har fått mycket uppmärksamhet så Karlstad kommun har nu lagt ut den för alla att ta del av. Lär och inspireras. Kanske kan din kommun göra en egen lokal variant?

Uppsala, Eskilstuna, Linköping och Norrköping har inom projektet Jakten på plasten gjort en utbildningsfilm om plast och klimat. Inköp och användning av plastprodukter påverkar i stort sett alla anställda i kommunen. Därför är det viktigt att alla har kunskap om varför plastmängderna behöver minskas och hur detta kan göras. Ett tips för att skapa samsyn är att uppmana alla anställda att göra denna 20 minuters webbutbildning. Det övergripande syftet med utbildningen Rätt plast på rätt plats är att öka kunskapen om vad plast är, hur plast påverkar miljö och klimat samt hur vi konkret kan förändra användningen av plast ute i verksamheterna. De frågor som utbildningen fokuserar på är: Vad är plast egentligen? Hur påverkar plasten miljö och klimat? Hur hamnar rätt plast på rätt plats? Hur kan plasten bli en del av ett kretslopp?

Lästips

Senast ändrad: 2023-03-22 7:39

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.