Kommunikation, utbildning och samverkan

Kommunerna har många kontaktvägar till sina invånare. Hur man på bästa sätt kan använda dessa för att inspirera till en hållbar livsstil och fånga upp idéer, är en spännande och inte alltid så lätt fråga. Här presenterar vi några exempel på hur våra medlemskommuner arbetar för att skapa klimatsmarta beteenden, och resurser som kan hjälpa i arbetet.

Medborgardialog

Det kan vara svårt och tidskrävande att fånga upp vad kommuninvånare vill och hur de ser på kommunens utveckling.

För att skapa en givande och strategisk medborgardialog har vi följande tips:

  1. Välj slumpmässigt ut en grupp medborgare som kontinuerligt bjuds in för att diskutera komplexa frågor på djupet.Exempel: Uppsala och Jönköping har cykelråd vars uppgift är att på olika sätt agera för ett hållbart cyklande och vara referensgrupp till kommunen i aktuella cykelfrågor. Rådet ska även arbeta för en bättre dialog mellan kommunen, invånarna, intresseorganisationer och cykelbranschen. Det handlar om att i ett tidigt skede i planeringen för cykelåtgärder få inspel och synpunkter på vad som ska prioriteras och hur cykelmiljöerna ska utvecklas.Exempel: Kristianstads kommun leder en samrådsgrupp för klimatet. Syftet med samrådsgruppen är att arbeta tillsammans med den idéburna sektorn för att tillsammans minska samhällets klimatpåverkan. Samrådsgruppen blir en plattform för informations- och kunskapsutbyte mellan kommun och lokala organisationer och föreningar, som främjar den lokala omställningen mot ett hållbart samhälle. Läs mer 
  2. Ta medborgarnas hjälp att samla in data.
    Det kan handla om att dela ut mätinstrument av olika slag som medborgare hjälper till att samla in data med och rapportera. Det kan också vara ett bra sätt att samla in resdata.Exempel: Helsingborgs stad erbjuder de som bor och jobbar i Helsingborg en klimatapp. Det är ett samarbete med företaget GoLow. Invånare testar sitt klimatavtryck med appen och får information om hur de kan minska det. Förutom att invånarna får ett verktyg att minska sina egna klimatutsläpp så bidrar de till att stadens klimatarbete blir mer effektivt. Anonym insamlad data presenteras i en portal med analyser och statistik. Informationen kan leda till åtgärder som minskar klimatutsläppen i Helsingborg. Appen kommer att erbjudas inom Klimatavtal i Helsingborg, som är ett samarbete mellan staden, företag, föreningar och invånare i Helsingborg för att skynda på klimatomställningen. Appen GoLow har tagits fram i samarbete med Svenska miljöinstitutet, IVL. Läs mer om appen GoLow
  3. Skapa forum för att utveckla nya lösningar
    Kommunen tar hjälp av medborgare för att hitta nya lösningar på klimatutmaningar genom att utlysa tävlingar eller hålla Climathons.
  4. Återkoppling
    Säkerställ att kommunen har en tydlig plan med medborgardialogen. Det ska till exempel framgå i vilka skeden i beslutsprocesser medborgarna har möjlighet att tycka till och hur deras synpunkter tas tillvara. Kommunen samordnar arbetet för klimatomställningen och har ansvaret för att bygga relationer med medborgare.

Kommuners klimatkommunikation

Med Facebook-sidan Klimatsmarta stockholmare engagerar Stockholm Stad medborgare att göra klimatsmarta val. Förutom tips och råd ska sidan också förmedla hopp och goda nyheter genom att berätta om vad som görs inom staden för att minska utsläppen av växthusgaser. Inom Klimatsmarta stockholmare finns flera aktiviteter, se en presentation om deras arbete på vår youtubekanal. 

Göteborgs stad har, i samarbete med bland andra SP och Västra Götalandsregionen, arbetat fram en verktygslåda för kommunala tjänstemän och andra som är intresserade av hållbara livsstilar. Verktygslådan innehåller metoder och exempel på hur kommuner gör det lättare för invånarna att leva hållbart. Kommuner runt om i landet gör många bra saker på temat hållbara livsstilar. Verktygslådan är ett sätt att lyfta fram dessa exempel, med fokus på hur det har gjorts och vad som krävs för att andra ska kunna göra samma sak.

På plattformen Klimatsmart vardag kommunicerar Örebro kommun klimatfrågan med invånarna. Klimatsmart vardag är ett projekt med syfte att genom utmaningar och erbjudanden underlätta för örebroarna att minska sin klimatbelastning och göra det lätt att göra rätt. Projektet har varit mycket medialt uppmärksammat och uppskattat. Projektet presenterar en ny klimatutmaning i månaden. Vem som helst kan anmäla sitt intresse till resp. utmaning, förutsatt att hen bor i Örebro samt svarar på en utvärderingsenkät efter utförd utmaning. Samlande punkt för projektet är en hemsida med nyheter om aktuella aktiviteter och erbjudanden, webbreportage, intervjuer med deltagare, möjlighet att klimattesta sig själv, samt länkar till relevant information och sociala medier.

Kristianstad kommun firar 400 år och lagom till jubileumsåret har kommunen inom projektet RES-chains tagit fram en web-karta med information om klimatsatsningar inom kommunen som information till medborgare och de som är intresserade av studiebesök.

Hållbara Lund där du kan följa Lunds kommuns arbete inom miljö, klimat och hållbarhet finns både på facebook och instagram. Här får medborgare i Lund tips om hur de kan leva mer hållbart.

Lischstil är facebooksidan för Lidköpingsbor som är intresserade av hur de kan leva mer hållbart eller som är nyfikna på vad Lidköpings kommun gör inom hållbarhet och miljö.

Karlstad kommun sprider smarta tips för att minska påverkan på miljön på sin facebooksida. Det är  korta filmer med ett aktuellt tema. Hittills har det bland annat varit tips om att  spara el, hemestra, minska matsvinn, cykel vs bil, styla dig hållbart, tvätta bilen miljösmart och skippa engångsartiklar. Den mest visade filmen, cykel vs bil, har haft över 117 000 visningar. Inte illa! Kolla filmerna och bli inspirerad!

Lätt att göra rätt i Malmö informerar Malmö stads miljöförvaltning om hållbar livsstil och schysst konsumtion.

Klimatkommunernas sociala mediekanaler

För fler tips – följ oss på facebook och instagram

Filmer om våra medlemmars klimatarbete

På Klimatkommunernas youtubekanal samlar vi filmer från våra medlemskommuner, ett trevligt och lättillgängligt sätt att visa upp sitt klimatarbete. Där finns även en spellista med andra utvalda klimatklipp som vi tycker är bra.

Tips!

Korta filmer om klimatet

Naturvårdsverkets filmer ”En minut om” ger dig enkla svar på komplicerade klimatfrågor. De reder bland annat ut orsaken till klimatförändringarna, vad som krävs för att nå Sveriges klimatmål och själva poängen med utsläppsrätter.

En minut om: Klimatförändringar

En minut om: Sveriges klimatmål

En minut om: Utsläppsrätter

 

 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.