Kommunikation, utbildning och samverkan

Kommunerna har många kontaktvägar till sina invånare. Hur man på bästa sätt kan använda dessa för att inspirera till en hållbar livsstil och fånga upp idéer, är en spännande och inte alltid så lätt fråga. Här presenterar vi några exempel på hur våra medlemskommuner arbetar för att skapa klimatsmarta beteenden, och resurser som kan hjälpa i arbetet.

Filmer om våra medlemmars klimatarbete

På Klimatkommunernas youtubekanal samlar vi filmer från våra medlemskommuner, ett trevligt och lättillgängligt sätt att visa upp sitt klimatarbete. Där finns även en spellista med andra utvalda klimatklipp som vi tycker är bra.

Exempel från Klimatkommunerna

Stockholms stad engagerar via sociala medier

Med Facebook-sidan ”Klimatsmarta stockholmare” engagerar Stockholm Stad medborgare att göra klimatsmarta val. Förutom tips och råd ska sidan också förmedla hopp och goda nyheter genom att berätta om vad som görs inom staden för att minska utsläppen av växthusgaser.

Göteborgs stad har, i samarbete med bland andra SP och Västra Götalandsregionen, arbetat fram en verktygslåda för kommunala tjänstemän och andra som är intresserade av hållbara livsstilar. Verktygslådan innehåller metoder och exempel på hur kommuner gör det lättare för invånarna att leva hållbart. Kommuner runt om i landet gör många bra saker på temat hållbara livsstilar. Verktygslådan är ett sätt att lyfta fram dessa exempel, med fokus på hur det har gjorts och vad som krävs för att andra ska kunna göra samma sak.

På plattformen Klimatsmart vardag kommunicerar Örebro kommun klimatfrågan med invånarna. Klimatsmart vardag är ett projekt med syfte att genom utmaningar och erbjudanden underlätta för örebroarna att minska sin klimatbelastning och göra det lätt att göra rätt. Projektet har varit mycket medialt uppmärksammat och uppskattat. Projektet presenterar en ny klimatutmaning i månaden. Vem som helst kan anmäla sitt intresse till resp. utmaning, förutsatt att hen bor i Örebro samt svarar på en utvärderingsenkät efter utförd utmaning. Samlande punkt för projektet är en hemsida med nyheter om aktuella aktiviteter och erbjudanden, webbreportage, intervjuer med deltagare, möjlighet att klimattesta sig själv, samt länkar till relevant information och sociala medier.

Kristianstad kommun firar 400 år och lagom till jubileumsåret har kommunen inom projektet RES-chains tagit fram en web-karta med information om klimatsatsningar inom kommunen som information till medborgare och de som är intresserade av studiebesök.

I projektet Klimatprofilering av restauranger i Uppsala ska deltagare klimatmärka sina rätter genom att visa klimatavtrycket på menyn. Projektet syftar dels till att minska utsläpp av växthusgaser från mat som serveras på restauranger, men också till att göra gäster mer medvetna om matens klimatpåverkan. Först ut är Katedralskolan som nu dagligen presenterar hur mycket utsläpp deras olika rätter genererar. Läs mer

På facebooksidan Hållbara Lund går det att följa Lunds kommuns arbete inom miljö, klimat och hållbarhet. Här får medborgare i Lund tips om hur de kan leva mer hållbart.

Lischstil är facebooksidan för Lidköpingsbor som är intresserade av hur de kan leva mer hållbart eller som är nyfikna på vad Lidköpings kommun gör inom hållbarhet och miljö.

Södertälje kommuns hållbarhetsfestival arrangerades  den 20 oktober tillsammans med de andra kommunerna i Södertörn. Besökare bjöds in för att lära sig mera om klimatet genom intressanta föreläsningar och klimatrelaterade aktiviteter, till exempel att uppskatta sina egna klimatutsläpp på klimatvågen och att ta del av klimatsmarta hus. Festivalen hade stort fokus på barnen, på plats fanns Ayla Kabacka, som medverkat på barnprogram på tv och radio. Energi- och klimatrådgivningen stod bakom initiativet.

Rapport

Att skapa klimatsmarta beteenden

Klimatkommunernas medlemmar arbetar med olika typer av beteendepåverkande åtgärder för att minska medborgarnas eller de kommunalt anställdas klimatbelastning. Hur utvärderas dessa åtgärder i kommunerna idag? Och vad säger forskningen om eventuella metoder? Om det nu krävs utvärdering – vad är möjligt att mäta rent teoretiskt? Denna rapport, av Ida Zwahlen,  grundar sig i en magisteruppsats i miljövetenskap och är genomförd med hjälp av enkätstudie, litteraturstudie och expertdiskussion med två forskare inom området beteendepåverkan och policyutvärdering.

Tips!

Korta filmer om klimatet

Naturvårdsverkets filmer ”En minut om” ger dig enkla svar på komplicerade klimatfrågor. Vi reder bland annat ut orsaken till klimatförändringarna, vad som krävs för att nå Sveriges klimatmål och själva poängen med utsläppsrätter.

En minut om: Klimatförändringar

En minut om: Sveriges klimatmål

En minut om: Utsläppsrätter

Tips

Climate fiction

Climate fiction, Cli-fi eller klimatfiktion, utgår ofta från vetenskaplig fakta och ger i sin tur något tillbaka: en berättelse om människor och en möjlighet till inlevelse. Här presenterar vi några böcker, filmer och spel på temat.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.