Kommunikation och utbildning

Senast ändrad: 2022-06-22 3:37

Kommunerna har många kontaktvägar till sina invånare. Hur dessa används på bästa sätt för att inspirera till en hållbar livsstil och fånga upp idéer, är en spännande och inte alltid så lätt fråga. Här presenterar vi några exempel på hur våra medlemskommuner arbetar för att skapa klimatsmarta beteenden, och resurser som kan hjälpa i arbetet.

Kommuners klimatkommunikation

Med Facebook-sidan Klimatsmarta stockholmare engagerar Stockholm Stad medborgare att göra klimatsmarta val. Förutom tips och råd ska sidan också förmedla hopp och goda nyheter genom att berätta om vad som görs inom staden för att minska utsläppen av växthusgaser. Inom Klimatsmarta Stockholmare finns flera aktiviteter, se en presentation om deras arbete på vår Youtubekanal. 

Göteborgs stad har, i samarbete med bland andra SP och Västra Götalandsregionen, arbetat fram en verktygslåda för kommunala tjänstemän och andra som är intresserade av hållbara livsstilar. Verktygslådan innehåller metoder och exempel på hur kommuner gör det lättare för invånarna att leva hållbart. Kommuner runt om i landet gör många bra saker på temat hållbara livsstilar. Verktygslådan är ett sätt att lyfta fram dessa exempel, med fokus på hur det har gjorts och vad som krävs för att andra ska kunna göra samma sak.

På plattformen Klimatsmart vardag kommunicerar Örebro kommun klimatfrågan med invånarna. Klimatsmart vardag är ett projekt med syfte att genom utmaningar och erbjudanden underlätta för Örebroarna att minska sin klimatbelastning och göra det lätt att göra rätt. Projektet har varit mycket medialt uppmärksammat och uppskattat. Projektet presenterar en ny klimatutmaning i månaden. Vem som helst kan anmäla sitt intresse till resp. utmaning, förutsatt att hen bor i Örebro samt svarar på en utvärderingsenkät efter utförd utmaning. Samlande punkt för projektet är en hemsida med nyheter om aktuella aktiviteter och erbjudanden, webbreportage, intervjuer med deltagare, möjlighet att klimattesta sig själv, samt länkar till relevant information och sociala medier.

Kristianstad kommun firar 400 år och lagom till jubileumsåret har kommunen inom projektet RES-chains tagit fram en web-karta med information om klimatsatsningar inom kommunen som information till medborgare och de som är intresserade av studiebesök.

I Borås genomfördes ett klimatprat, en heldags hybridevent där Boråsare, lokala organisationer, förtroendevalda och tjänstepersoner fick prata klimat. Dagen bestod av en presentation av Borås klimatarbete, föreläsningar och frågestund.

Sociala medier

Många kommuner använder sig idag av Sociala medier för att sprida sitt klimatarbete och inspirera medborgare. På Hållbara Lund kan du följa Lunds kommuns arbete inom miljö, klimat och hållbarhet. Lischstil är Facebooksidan för Lidköpingsbor är nyfikna på vad Lidköpings kommun gör inom hållbarhet och miljö. Karlstad kommun sprider smarta tips för att minska påverkan på miljön med hjälp av korta filmer som publiceras på deras Facebooksidan Månadens miljötips. Hittills har det bland annat varit tips om att spara el, hemestra, minska matsvinn, cykel vs bil, styla dig hållbart, tvätta bilen miljösmart och skippa engångsartiklar. På Lätt att göra rätt i Malmö informerar Malmö stads miljöförvaltning om hållbar livsstil och schysst konsumtion.

Filmer om våra medlemmars klimatarbete

På Klimatkommunernas Youtubekanal samlar vi filmer från våra medlemskommuner, ett trevligt och lättillgängligt sätt att visa upp sitt klimatarbete. Där finns även en spellista med andra utvalda klimatklipp som vi tycker är bra.

Tips!

Korta filmer om klimatet

Naturvårdsverkets filmer ”En minut om” ger dig enkla svar på komplicerade klimatfrågor. De reder bland annat ut orsaken till klimatförändringarna, vad som krävs för att nå Sveriges klimatmål och själva poängen med utsläppsrätter.

En minut om: Klimatförändringar

En minut om: Sveriges klimatmål

En minut om: Utsläppsrätter

 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.