Östersunds koldioxidbudget

Östersunds kommuns koldioxidbudget visar att de territoriella utsläppen behöver minska med 16 % per år.

Skafferitänket har varit viktigast

Östersunds kommun fick 2017-2018 ett erbjudande om att Länsstyrelsen kunde finansiera hälften av en koldioxidbudget som togs fram av Ramboll och Uppsala Universitet. Konsumtionsutsläppen var bara med delvis, men kommunen jobbar ändå med åtgärder för att minska dessa. Vår kontaktperson i Östersund berättar att det viktigaste med arbetet med koldioxidbudgeten har varit att få in ”skafferitänket” det vill säga att vi har en viss mängd att släppa ut.

Vad ingår i Östersunds koldioxidbudget?

I koldioxidbudgeten ingår utrikes och inrikes transporter och energirelaterade utsläpp (från jordbruket också, men inte metan, lustgas m.m). Utsläppen från konsumtionen behöver minska ungefär lika mycket, enligt forskarna.

Hur går det?

Utsläppen har minskat med 12 % sen 2019 på grund av mindre torv, diesel, bensin m.m.

Investeringar som minskar utsläppen märks ut som gröna

Östersunds kommun jobbar för att få ihop koldioxidbudgeten med sin ekonomiska budget. De har börjat med investeringsbudgeten – att tydliggöra årligt minskningsbehov och märka ut investeringar som minskar utsläppen (enligt kommunens ramverk för gröna obligationer, så en bonus är att det blir lättare att hitta projekt som passar för gröna obligationer också).

Senast ändrad: 2022-05-24 3:08

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.