Minska plastens klimatpåverkan

Plastens klimat- och miljöpåverkan är ett komplext problem. Flera kommuner arbetar med att minska mängden fossil plast och samtidigt stimulera utveckling av förnybar plast genom krav i offentlig upphandling. Här är några exempel på hur de gör.

Uppsala kommun siktar på bara förnybar eller återvunnen plast 2030

Under 2018 kompletterades Uppsala kommuns miljö- och klimatprogram med två nya etappmål: ett för plast och ett för byggmaterial. Målet för plast sträcker sig fram till 2030, då plasten i nyanskaffade produkter med plastinnehåll enbart ska komma från återvunnen eller förnybar råvara.

Projekt: Jakten på plasten

Kommunerna i Uppsala, Eskilstuna, Norrköping, och Linköping har startat samverkansprojektet med det formella namnet ”Minskad klimatpåverkan från plast i kommunal verksamhet” men som kallas för Jakten på plasten. Projektet, som stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden, pågår från september 2017 till december 2020 med huvudsyfte att minska kommunernas miljö- och klimatpåverkan från den fossila plasten. Detta gör de genom att minimera användandet av plast, förbättra avfallssortering och materialåtervinning och öka mängden förnybar eller återvunnen plastråvara. Genom att utveckla upphandlingskrav och inköpsrutiner för ett urval av de plastprodukter som används i de kommunala verksamheterna finns möjlighet att på sikt minska mängden koldioxidutsläpp från fossil plast i Östra Mellansverige med 55 procent. Läs mer och se en film om projektet:

Projekt: Klimateffektiv plastupphandling

Tillsammans med andra organisationer och företag vill Uppsala kommun hitta nya sätt att minska mängden fossil plast som används i Uppsala. Under två år arbetar de tillsammans för att i sina upphandlingar påverka leverantörer och producenter av plastprodukter att ändra sitt sortiment till en större andel biobaserade och återvunna produkter. De erfarenheter som skapas i projektet ska ligga till grund för nya krav och rutiner vid upphandling av plast i såväl offentlig verksamhet som i näringslivet. Läs mer

Projekt: RePlast

Våren 2017 arbetade Eskilstuna kommun med projektet RePlast, för att öka kunskap om bioplast, plastavfallsflöden och produktionsbehov av plast. Projektet har visat att det finns lokala affärsmöjligheter i återanvändning av plast. Kommunen fortsätter samarbetet med Mälarplast, för att utveckla arbetet ytterligare. Läs mer

Länktips

Det går om vi vill – förslag till en hållbar plastanvändning (SOU 2018:84)

Plast – på gång i politiken (presentation från Avfallsrådet, maj 2017)

Allt du (inte) vill veta om plast (Naturskyddsföreningen, 2014):
I ett globalt samarbete finansierat av SIDA har fem miljöorganisationer beskrivit plastens närvaro och påverkan på olika plan i samhället, utifrån varje enskild organisations perspektiv.

Rätt plast på rätt plast – om svårnedbrytbar plast i naturen och plastens roll i den cirkulära ekonomin (Naturskyddsföreningen, 2017)
Hur kommer vi till bukt med de miljöproblem som plast orsakar och vilken roll ska plasten spela i ett hållbart samhälle? Det är de två frågorna som rapporten Rätt plast på rätt plats tar upp.

Sorteringsguide där det står vilka plaster som går att återvinna (FTI)

Mikroplaster – källor och förslag på åtgärder (Regeringsuppdrag juni 2017)

Debattartiklar m.m.

”Plastavfallet måste minska – här är fyra konkreta åtgärder” (Representanter för energiåtervinnare, materialåtervinnare, akademi och miljörörelse, 2017)

”Plastförbränning ger avfallssektorn klimatproblem” (Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys, KTH, 2017)

”Någon måste också vilja köpa returplasten” (Henrik Oxfall och Jonas Aspling, Swerea IVF)

Exempel från Klimatkommunerna

Region Skåne upphandlar engångsförkläden i bioplast

Genom att växla över till engångsförkläden med 91 procent förnybart material (till största delen sockerrör, stärkelse och kalk) har Region Skåne minskat koldioxidutsläppen med drygt 250 ton per år. Bakom förklädena ligger en omfattande innovationsupphandling, där regionen bjudit in näringslivet att offerera en produkt som ännu inte existerar. Flera företag har deltagit i innovationsupphandlingen, och regionen har haft en coachande upphandlingsprocess. De har bjudit in till seminarium om nya material, anlitat en industridesigner för utformning, haft testpanel i vården och utvärderat klimatpåverkan.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.