Fossilbränslefri fjärrvärme

Kommuner har sedan decennier effektiviserat energisystemet genom utbyggnad av fjärrvärme och övergått till att elda med biobränslen istället för fossila bränslen. Nästa generation fjärrvärme byggs med lågtempererade nät, för att göra det lättare att ta emot spillvärme från stora som små verksamheter.

Fossilbränslefri fjärrvärme

I april 2018 blev Lunds fjärrvärmeproduktion helt fossilbränslefri. Då bytte energibolaget Kraftringen den sista torven på Örtoftaverket ut mot förnybart biobränsle. Läs mer

Allöverket i Kristianstad producerar fjärrvärmen av nära 100% biobränsle vilket gör att du dessutom vet att värmen produceras miljövänligt. Läs mer

Eskilstuna Energi och Miljö redovisar miljövärden från sin fjärrvärme på den här sidan. I nuläget (2022) är fjärrvärmen till 98 procent fossilfri.

Bio-CCS

Bio-CCS är koldioxidinfångning och lagring från förnybar energiproduktion.

Stockholm Exergi planerar för att bygga Europas första storskaliga anläggning för minusutsläpp. Det är sedan tidigare känt att EU:s innovationsfond stödjer projektet och nu är det klart att EU:s stöd till Stockholm Exergi blir 180 miljoner euro. Stockholm Exergis storskaliga anläggning med bio-CCS-teknik kommer när den är klar att fånga in 800 000 ton biogen koldioxid varje år. Läs mer

Växjö Energi vill satsa på koldioxidinfångning för att uppnå minusutsläpp. En kall vinterdag i Växjö skulle detta innebära att cirka 1 000 ton koldioxid tas från luften. Läs mer

I Karlstads Energis två kraftvärmeverk produceras förnybar el och förnybar fjärrvärme av restprodukter från skogsindustrin. Kan anläggningar även användas för att framställa biobaserade kemikalier och förnybara bränslen? Det ska Karlstad Energi ta reda på tillsammans med företaget  Bioshare AB. De ska bygga en demonstrationsanläggning för koldioxidavskiljning vid Hedenverket i Karlstad.  Forskningsprojektet stöds av Energimyndigheten. Läs mer

Spillvärme som fjärrvärme

Lunds kommuns energibolag Kraftringen deltar, tillsammans med bland annat Lunds kommun, i EU-projektet Cool DH. Projektet ingår i Horizon 2020-programmet och syftar till att ta fram nya och effektiva lösningar för fjärrvärme med låg temperatur. Se filmen här!

Länkar

Uppvärmningssektorns färdplan för hur sektorn ska bidra till omställningen i Sverige.

Miljövärdering av fjärrvärme, Energiföretagen

Senast ändrad: 2022-06-22 4:09

Klimatklivet – pengar till lokalt och regionalt klimatarbete

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Mellan 2015 och 2018 har 3200 åtgärder fått totalt 4,7 miljarder kronor i stöd. Det totala anslaget för 2019 blir 1,5 miljarder kronor. Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. Åtgärder som fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.