Fossilbränslefri fjärrvärme

En omställning av energiproduktionen är avgörande för att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. De klimatåtgärder som har fått störst effekt är ersättande av olja med biobränsle i fjärrvärme och utbyggnad av fjärrvärmenätet. Att ta tillvara på restvärme från exempelvis lokal industri blir också allt vanligare.

Flera Klimatkommuner har en mycket hög andel förnybart i fjärrvärmen, som till exempel Lund, Kristianstad och Eskilstuna. Malmö Stad har beslutat att år 2020 ska kommunens fjärrvärme vara 100 procent förnybar och i ett nytt avtal med EON garanteras ett nollutsläpp av koldioxid. Målet är sedan januari 2014 uppfyllt beträffande el, men för värmeanvändningen har det endast varit cirka 40 procent.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.