Tunnelbana som passerar perrongen.

Resepolicy för tjänsteresor

Genom att ta beslut om en resepolicy och genomföra åtgärder som går i linje med policyn kan kommunen göra det lätt för sina anställda att göra rätt. I resepolicyn rangordnas vilka färdsätt de anställda ska välja, för olika typer av resor.

Vad står det i en resepolicy?

Många kommuner formulerar sin resepolicy som en rangordning av färdsätt, där följande alternativ ska övervägas i tur och ordning:

 1. Först – överväg om du behöver göra resan alls. Eller skulle det funka lika bra med ett webbmöte?
 2. Är det rimligt avstånd för att gå eller cykla?
 3. Går det att åka kollektivt med buss, tåg eller spårvagn?
 4. Om det saknas sätt att åka kollektivt kan en av kommunens egna bilar användas (de genomsnittliga utsläppen från privata bilar är betydligt högre än från kommunala bilar).
 5. Går inte det kanske du kan köra med egen bil (men en del kommuner förbjuder detta).
 6. Ska du resa så långt att det blir tidsmässigt orimligt att ta tåget eller bussen kan du behöva flyga. Detta tillåts ofta enbart vid internationella resor och klimatkompenseras ofta genom ett internt klimatväxlingsprogram.

Här hittar du exempel på resepolicies från Botkyrka kommun. 

”En viktig förutsättning för ett framgångsrikt miljö- och hälsofrämjande arbete är ett brett engagemang hos dig som medarbetare och förtroendevald. Vi vill att du som medarbetare och förtroendevald ska omfattas av de grundläggande värderingarna för ett förändrat resbeteende och den här policyn ger en bild av vårt synsätt och våra ambitioner som arbetsgivare. Policyn ska omfatta alla: politiker, chefer och medarbetare. Får den genomslag i alla verksamheter blir vi som kommun en god förebild för andra organisationer.” Så har Örebro kommun skrivit i sina Reseriktlinjer för Örebro kommun

Hur gör vi det lätt att följa policyn?

Här är några exempel på vad ni kan göra för att göra det lätt för era medarbetare att följa resepolicyn. Kanske får ni helt egna idéer också.

 • Skaffa en intern bilpool. Eller gör som Botkyrka kommun som har upphandlat en extern bilpool med biogas- och elbilar som kan användas av både medborgare och anställda i kommunen.
 • Inrätta en intern cykelpool.
 • Se över pris/tillgång parkeringsplatser. Det är välkänt att hög tillgång på parkeringsplatser vid start- och målpunkt (till exempel hem/arbete) spelar mycket stor roll för valet av bil som färdmedel.
 • Neka ersättning av egen bil i tjänst under ett visst antal km/över huvud taget. Beräkna med drivmedelskalkylen på miljöfordon.se.
 • Se till att kommunens arbetsplatser erbjuder dusch- och omklädningsmöjligheter.
 • Stimulera till resfria möten, genom att göra digitala mötesverktyg tillgängliga, erbjuda utbildning, lyfta fördelar och eliminera tekniskt krångel.
 • Inrätta en lokal koldioxidfond genom att lägga en avgift på varje flygresa som en kommunanställd gör, och körning med egen bil i tjänst. Avgiften används till att stimulera hållbart resande.

Länktips

Senast ändrad: 2023-12-12 8:23

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.