Återbruk och avfallsminimering

Många kommuner satsar på återbruk i olika former. Ofta rör det sig om verksamhet på befintliga återvinningscentraler, ibland är det större satsningar, som Eskilstunas återbruksgalleria. I en del kommuner drivs olika återbruksverksamheter av arbetsmarknadsenheten. Här är några exempel från våra medlemskommuner.

Exempel från Klimatkommunerna

Eskilstuna kommun skapar jobb med återbruk

I Eskilstuna kommun hämtas möbler som inte längre behövs i en verksamhet upp, för att sedan rustas upp, fotograferas och läggas ut i en katalog på intranätet. Där kan de verksamheter som ska köpa nya möbler beställa det som behövs. Detta beräknas öka livslängden på möblerna med minst 15 år och ge 30-35 procent minskad klimatpåverkan. Möbeltjänsten drivs i kommunens regi som en arbetsmarknadsinsats, där personer får hjälp på vägen ut i det ordinarie arbetslivet.

Shoppinggalleria med fokus på återbruk

Eskilstuna kommun har fått stor uppmärksamhet både på hemmaplan och internationellt för sin shoppinggalleria ReTuna. ReTuna samlar affärer som lagar, fixar, omvandlar och förädlar produkter och ger dem ett nytt liv. På närmare 5000 kvm finns återbruksbutiker för byggmaterial, elektronik, möbler och leksaker och mycket mer.

Internt blocket främjar återbruk

Inom flera kommuner (Örebro, Malmö, Lidköping, Stockholm, Karlstad, Eskilstuna m.fl.) finns ett ”internt blocket” där möbler på ett enkelt sätt kan byta ägare inom kommunens organisation.

Fler exempel från våra medlemskommuner

På återbruksbutiken FixaTill i Lund kan du reparera istället för att slänga, byta second hand och deltaga workshops och föreläsningar runt temat hållbar konsumtion.

På flera av Karlstads förskolor finns kompisskåpet Tage. I Tage kan föräldrar lämna kläder och skor som barnen inte behöver längre, och samtidigt hitta något nytt som passar. Tage lever efter mottot att delad glädje är dubbel glädje.

Göteborgs stad har som mål att hushållsavfallsmängderna per person ska minska med minst 30 % till år 2030 jämfört med år 2010.

Läs mer om cirkulära flöden i kommuner på vår webbplats Nettonoll.se

Länktips

I rapporten Förebyggande av avfall i offentlig upphandling berättar Avfall Sverige om erfarenheter från åtta upphandlingar, där kommuner i olika utsträckning lyckats förebygga avfall. En slutsats är att det finns en del hinder för att upphandlingar ska användas som verktyg för avfallsförebyggande, men att några av dessa kan överbryggas genom att arbeta strukturerat och ställa rätt frågor innan upphandlingen.

Rapport: Översiktlig information om och erfarenheter från kommunernas återbruk (Avfall Sverige, 2017)

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.