Återbruk och avfallsminimering

Avfallsminimering är både resurs- och kostnadsbesparande. I kommuners verksamheter finns stor potential att optimera produktanvändningen.

Många kommuner satsar på återbruk i olika former. Ofta rör det sig om verksamhet på befintliga återvinningscentraler, ibland är det större satsningar, som Eskilstunas återbruksgalleria. I en del kommuner drivs olika återbruksverksamheter av arbetsmarknadsenheten. Här är några exempel från våra medlemskommuner.

Skrota skräpet – metod som gett resultat

Göteborgs Stads verksamheter orsakar årligen minst en halv miljon ton avfall. Enligt stadens Miljöprogram har alla verksamheter ett ansvar för att minska avfallet och vara förebilder för invånarna i Göteborg. Avfallsmängderna per göteborgare ska minska med 30 procent mellan 2010 och 2030. För att uppnå detta mål har staden arbetat fram verksamhetsanpassade modeller och verktyg. De delar med sig av dem här. 

Second hand-rundor lockar nya kunder

Second hand-rundan är ett koncept för att under en särskild utvald dag synliggöra utbudet av second hand-aktörer i en kommun. I april 2022 var det hela 32 aktörer i Karlstads kommun som deltog och varje år väljer fler och fler att medverka. Dagen är välbesökt och lockar personer att upptäcka nya second hand-butiker. Flera av aktörerna som deltar tar också fram aktuella erbjudanden för just denna dag vilket gör att rundan blir extra uppskattad. Läs mer och se en film

Internt blocket främjar återbruk

Inom flera kommuner (Örebro, Malmö, Lidköping, Stockholm, Karlstad, Eskilstuna m.fl.) finns ett ”internt blocket” där möbler på ett enkelt sätt kan byta ägare inom kommunens organisation.

I Örebro kommun finns Överskottscentralen som är en verksamhet inom Praktikcentrum som återbrukar, renoverar och säljer främst kontorsmöbler, men även andra inventarier. Lidköpings kommun har TA & GE (Möbelservice), en intern bytessajt för möbler. Stockholms stad har Stocket återbruk som minskar utsläpp av växthusgaser, ger ökad sysselsättning för människor som i dag står långt från arbetsmarknaden och minskade utgifter för bland annat möbler och inventarier. På SolaTaGe kan alla medarbetare i Karlstads kommun lägga ut och söka efter saker man inte längre använder eller som man är på jakt efter. Det sker alltså ingen mellanlagring på något lager utan allt sköts av de som skänker och tar emot.

Malmö stad har tecknat avtal med fyra leverantörer, som förvaltar begagnade möbler och dessutom erbjuder tjänster som uthyrning, reparation och re-design. Samarbetet innebär ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar och bidrar i arbetet med de globala målen för hållbar utveckling. En uppföljningen visar att  Malmö stad sparat 170 509 kilo koldioxid genom att köpa in återbrukade möbler istället för nyproducerat.

Återbruk av vitvaror

Arbetet med avfallshierarkin pågår ständigt. Ett steg i rätt riktning är att vitvaror från Lunds kommuns återvinningscentraler numera hämtas upp av ett företag – som går igenom och reparerar vitvarorna. Ungefär hälften av vitvarorna bör kunna återanvändas, antingen direkt eller efter reparation. Den andra hälften plockar man reservdelar från. Det som inte kan återanvändas går vidare till materialåtervinning. Läs mer om hur Lund hanterar vitvaror.

TaGe

Skåpet Tage flyttade först in på flera förskolor i Karlstad och hade då fokus på barnkläder och skor. Sedan dess har konceptet fått stor spridning ute i landet. Nu vill Karlstad kommun uppmuntra andra att starta Skåpet Tage på sina arbetsplatser och i sina bostadsområden. De har även uppdaterat guiden som riktar sig till förskolor och skolor, och allt material är fritt att använda. Det är bara att börja ta & ge!

Läs mer här.

Återbygget – ge och ta för hållbara hem

Ditt skräp är någon annans skatt. Därför har Nordvästra Skånes Renhållnings AB lanserat Återbygget – en bod där den som har användbart spill och överskott kan skänka det och den som behöver byggmaterial kan ta bland det som finns.

Under 2020 testades konceptet på två återvinningscentraler i regionen. Återbygget blev snabbt populärt med återbruk av drygt 6 ton byggmaterial i månaden. Allt från tegel, marksten och fönster till verktyg, diskbänkar och duschkabiner räddades kvar i kretsloppet.

Idag finns Återbygget på fyra av NSR:s återvinningscentraler som ett klimatsmart alternativ till att slänga och köpa nytt.

Träspill blir till leksaker och redskap räddas

För att ta vara på det träspill som blivit över efter renoveringar, har fastighetsservice på serviceförvaltningen i Mölndals stad vid sidan av ordinarie verksamhet producerat leksaker. Leksakerna har delats ut som julklappar till samtliga förskolor. Att ta tillvara på överblivet material, designa om och på nytt sätt föra in i verksamheten igen, är ett sätt för staden att arbeta med hållbar utveckling och att bidra till det lokala miljö- och klimatarbetet. Förutom att bygga käpphästar och hinder för hästhoppning till förskolorna har fastighetsservice arbetat med att i egen regi reparera stora volymer gymnastikredskap. På så vis har inköp av bland annat 175 gymnastikbänkar, 56 plintar och 15 pallplintar kunnat undvikas.

Helsingborgs stad har öppnat ett uteåterbruk för resurser som kan användas för att skapa gröna och utmanande utemiljöer för stadens barn och unga. I spåren av byggnation och underhåll i staden uppstår restprodukter som kan förvandlas till en resurs för skol- och förskolegårdar. Stockar och sten kan bli en hinderbana och grenarna från hamlade pilträd kan bli flätade staket. En trasig lekställning som ska bytas ut kan ha en fullt fungerande trappa och pallar och pallkragar som blivit över någonstans kan förvandlas till en kiosk eller en scen. På uteåterbruket kommer det också att finnas matjord och flis att hämta. Genom ett föränderligt show room kommer besökarna att kunna få konkreta tips på vad utematerialet kan användas till. Det som byggts upp är öppet för närsamhällets barn och unga att använda.

Länktips

I rapporten Förebyggande av avfall i offentlig upphandling berättar Avfall Sverige om erfarenheter från åtta upphandlingar, där kommuner i olika utsträckning lyckats förebygga avfall. En slutsats är att det finns en del hinder för att upphandlingar ska användas som verktyg för avfallsförebyggande, men att några av dessa kan överbryggas genom att arbeta strukturerat och ställa rätt frågor innan upphandlingen.

Rapport: Översiktlig information om och erfarenheter från kommunernas återbruk (Avfall Sverige, 2017)

Kampanjen #Textilsmart har på sin hemsida en mängd filmer, artiklar, faktatexter, quiz m.m. om textiliers miljöpåverkan. Materialet är fritt för kommuner och andra aktörer att använda i sin kommunikation.

I F/ACT Movement samarbetar kommuner, företag och konsumenter med varandra för att hitta nya spännande lösningar för att främja en mer hållbar produktion och konsumtion av mode och textil. I hela Sverige arrangerar kommuner aktiviteter som rör mode och hållbarhet. På så vis kan invånarna bli inspirerade till hur de enkelt kan göra för att skapa en mer hållbar garderob. F/ACT Movement är ett projekt från Göteborgsregionen (GR) och Science Park Borås.

Senast ändrad: 2022-07-01 2:49

Återbruksgalleria

Eskilstuna kommun har fått stor uppmärksamhet både på hemmaplan och internationellt för sin shoppinggalleria ReTuna. ReTuna samlar affärer som lagar, fixar, omvandlar och förädlar produkter och ger dem ett nytt liv. På närmare 5000 kvm finns återbruksbutiker för byggmaterial, elektronik, möbler och leksaker och mycket mer.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.