Återbruk och avfallsminimering

Avfallsminimering är både resurs- och kostnadsbesparande. I kommuners verksamheter finns stor potential att optimera produktanvändningen.

Många kommuner satsar på återbruk i olika former. Ofta rör det sig om verksamhet på befintliga återvinningscentraler, ibland är det större satsningar, som Eskilstunas återbruksgalleria. I en del kommuner drivs olika återbruksverksamheter av arbetsmarknadsenheten. Här är några exempel från våra medlemskommuner.

Skrota skräpet – metod som gett resultat

Göteborgs Stads verksamheter orsakar årligen minst en halv miljon ton avfall. Enligt stadens Miljöprogram har alla verksamheter ett ansvar för att minska avfallet och vara förebilder för invånarna i Göteborg. Avfallsmängderna per göteborgare ska minska med 30 procent mellan 2010 och 2030. För att uppnå detta mål har staden arbetat fram verksamhetsanpassade modeller och verktyg. De delar med sig av dem här. 

Internt blocket främjar återbruk

Inom flera kommuner (Örebro, Malmö, Lidköping, Stockholm, Karlstad, Eskilstuna m.fl.) finns ett ”internt blocket” där möbler på ett enkelt sätt kan byta ägare inom kommunens organisation.

I Örebro kommun finns Överskottscentralen som är en verksamhet inom Praktikcentrum som återbrukar, renoverar och säljer främst kontorsmöbler, men även andra inventarier. Lidköpings kommun har TA & GE (Möbelservice), en intern bytessajt för möbler. Stockholms stad har Stocket återbruk som minskar utsläpp av växthusgaser, ger ökad sysselsättning för människor som i dag står långt från arbetsmarknaden och minskade utgifter för bland annat möbler och inventarier. På SolaTaGe kan alla medarbetare i Karlstads kommun lägga ut och söka efter saker man inte längre använder eller som man är på jakt efter. Det sker alltså ingen mellanlagring på något lager utan allt sköts av de som skänker och tar emot.

Malmö stad har tecknat avtal med fyra leverantörer, som förvaltar begagnade möbler och dessutom erbjuder tjänster som uthyrning, reparation och re-design. Samarbetet innebär ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar och bidrar i arbetet med de globala målen för hållbar utveckling. Läs mer

Återbruksgalleria

Eskilstuna kommun har fått stor uppmärksamhet både på hemmaplan och internationellt för sin shoppinggalleria ReTuna. ReTuna samlar affärer som lagar, fixar, omvandlar och förädlar produkter och ger dem ett nytt liv. På närmare 5000 kvm finns återbruksbutiker för byggmaterial, elektronik, möbler och leksaker och mycket mer.

Träspill blir till leksaker och redskap räddas

För att ta vara på det träspill som blivit över efter renoveringar har fastighetsservice på serviceförvaltningen i Mölndals stad vid sidan av ordinarie verksamhet producerat leksaker. Dessa leksaker har delats ut som julklappar till samtliga förskolor. Att ta tillvara på överblivet material, designa om och på nytt sätt föra in i verksamheten igen, är ett sätt för staden att arbeta med hållbar utveckling och att bidra till det lokala miljö- och klimatarbetet. Läs mer här: Träspill blir till leksaker – Mölndal (molndal.se) Förutom att bygga käpphästar och hinder för hästhoppning till förskolorna har fastighetsservice arbetat med att i egen regi reparera stora volymer gymnastikredskap. På så vis har inköp av bland annat 175 gymnastikbänkar, 56 plintar och 15 pallplintar kunnat undvikas.

Helsingborgs stad har öppnat ett uteåterbruk för resurser som kan användas för att skapa gröna och utmanande utemiljöer för stadens barn och unga. I spåren av byggnation och underhåll i staden uppstår restprodukter som kan förvandlas till en resurs för skol- och förskolegårdar. Stockar och sten kan bli en hinderbana och grenarna från hamlade pilträd kan bli flätade staket. En trasig lekställning som ska bytas ut kan ha en fullt fungerande trappa och pallar och pallkragar som blivit över någonstans kan förvandlas till en kiosk eller en scen. På uteåterbruket kommer det också att finnas matjord och flis att hämta. Genom ett föränderligt show room kommer besökarna att kunna få konkreta tips på vad utematerialet kan användas till. Det som byggts upp är öppet för närsamhällets barn och unga att använda.

Fler exempel från våra medlemskommuner

På återbruksbutiken FixaTill i Lunds kommun kan du reparera istället för att slänga, byta second hand och deltaga workshops och föreläsningar runt temat hållbar konsumtion.

På flera av Karlstads förskolor finns kompisskåpet Tage. I Tage kan föräldrar lämna kläder och skor som barnen inte behöver längre, och samtidigt hitta något nytt som passar. Tage lever efter mottot att delad glädje är dubbel glädje.

Läs mer om cirkulära flöden i kommuner på vår webbplats Nettonoll.se

Länktips

I rapporten Förebyggande av avfall i offentlig upphandling berättar Avfall Sverige om erfarenheter från åtta upphandlingar, där kommuner i olika utsträckning lyckats förebygga avfall. En slutsats är att det finns en del hinder för att upphandlingar ska användas som verktyg för avfallsförebyggande, men att några av dessa kan överbryggas genom att arbeta strukturerat och ställa rätt frågor innan upphandlingen.

Rapport: Översiktlig information om och erfarenheter från kommunernas återbruk (Avfall Sverige, 2017)

Kampanjen #Textilsmart har på sin hemsida en mängd filmer, artiklar, faktatexter, quiz m.m. om textiliers miljöpåverkan. Materialet är fritt för kommuner och andra aktörer att använda i sin kommunikation.

I F/ACT Movement samarbetar kommuner, företag och konsumenter med varandra för att hitta nya spännande lösningar för att främja en mer hållbar produktion och konsumtion av mode och textil. I hela Sverige arrangerar kommuner aktiviteter som rör mode och hållbarhet. På så vis kan invånarna bli inspirerade till hur de enkelt kan göra för att skapa en mer hållbar garderob. F/ACT Movement är ett projekt från Göteborgsregionen (GR) och Science Park Borås.

Exempel från Klimatkommunerna

Eskilstuna kommun skapar jobb med återbruk

I Eskilstuna kommun hämtas möbler som inte längre behövs i en verksamhet upp, för att sedan rustas upp, fotograferas och läggas ut i en katalog på intranätet. Där kan de verksamheter som ska köpa nya möbler beställa det som behövs. Detta beräknas öka livslängden på möblerna med minst 15 år och ge 30-35 procent minskad klimatpåverkan. Möbeltjänsten drivs i kommunens regi som en arbetsmarknadsinsats, där personer får hjälp på vägen ut i det ordinarie arbetslivet.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.