Priser och utmärkelser (som delas ut av kommunerna)

Miljöpriser kan delas ut både till lokala föreningar, företag och engagerade medborgare men även internt i kommunen för att uppmärksamma initativ som bidrar till en hållbarare kommun.

Pingvinpriset uppmärksammar vardagshjältar i Stockholms stad som arbetar för att staden uppnår klimat- och miljömålen. Priset började delas ut 2012 och sedan dess har staden samlat en stor mängd goda exempel på stadens klimatarbete, allt från skolors, förskolors och andra verksamheters praktiska klimatarbete till hela förvaltningars och bolags långsiktiga klimatstrategier.

Varje år delar Karlstads kommun ut ett klimatpris för att uppmärksamma aktörer som har gjort insatser för att minska klimatpåverkan. Vinnaren av klimatspriset för 2019 gick till Postiljohan, som kör cykelbud och miljöpost i Karlstad. Klimatpriset består av ett inramat diplom och en prissumma på 25 000 kr. Alla privatpersoner, föreningar, organisationer, företag som bor eller är verksamma i Karlstads kommun kan nomineras – förutom verksamheter inom kommunala förvaltningar och bolag. Läs mer

Lunds kommun har sedan länge delat ut ett miljöpris och en miljöbragd. Miljöpriset går till personer, företag, föreningar eller andra organisationer i Lunds kommun som gjort insatser som långsiktigt främjar miljön i Lunds kommun. Miljöpristagarna får 25 000 kronor vardera samt en litografi av en  Lundakonstnär. Miljöbragden delas ut till anställda eller enheter inom kommunens organisation som har utfört förtjänstfulla insatser för god miljö och långsiktig hållbar utveckling i Lunds kommun. Miljöbragdsmottagarna får också en litografi samt diplom och vardera 5 000 kronor att använda på respektive arbetsplats. Läs mer om Lunds kommuns priser här

 

Senast ändrad: 2022-06-22 3:48

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.