cykel på landsbygd

Cykelinfrastruktur

Se till att det finns bra cykelvägar. Tänk särskilt igenom vägar till skolor och förskolor, så att barn och föräldrar kan cykla säkert dit och hem. Ordna smidiga och säkra cykelparkeringar vid flerbostadshus och i anslutning till kollektivtrafik.

”Cykelmotorvägar”

Cykellänken är en tre meter bred, dubbelriktad och extra lyxig cykelbana i Linköping. Cykellänken är ett sätt att minska avståndet mellan Linköping city och stadsdelar. Det är nu smidigare att ta cykeln även om du bor utanför innerstaden. Genom bättre belysning och tydligare vägvisning blir det enkelt att hitta, oavsett tid på dygnet. Väder ska spela mindre roll, eftersom kommunen satsar lite extra på underhållet året runt. En 1,80 meter bred gångbana ligger bredvid cykelbanan. Läs mer om Cykellänken

Cykelparkeringar

Avsaknaden av bra cykelparkeringar är ett hinder för att satsa på en bra cykel, och både elcyklar och lastcyklar kräver säkra utrymmen för att kunna användas.

Falköpings kommun har byggt låsbart parkeringsgarage för cyklar på Järnvägstorget, precis vid resecentrum. Det finns 40 platser, som kostar 50 kronor för en månads abonnemang.

Järfälla kommun har satsat på säker cykelparkering i form av cykelboxar. Kolla in hur det fungerar i denna film

Vad tycker cyklisterna om infrastrukturen?

Cyklisterna själva är de som bäst vet vad som fungerar och vad som behöver förbättras. I flera kommuner finns cykelråd eller motsvarande forum som förmedlar feedback till trafikplanerare och politiker om hur det är att cykla i kommunen.

Att kommunen bjuder in medborgare att delta i ett cykelråd är ett utmärkt sätt att hålla en konstruktiv och givande medborgadialog. Medborgare bjuds regelbundet in för att tycka till och diskutera förbättringar för cyklister. Karlstad kommun beskriver sitt cykelråd så här: ”Cykelrådet består av tjänstepersoner från kommunen, organisationer, företag, föreningar och privatpersoner som på något sätt berör och arbetar med cykelfrågor. Drygt 30 personer träffas ett par gånger per år. Rådet har fungerat som remissinstans för nya cykelkartor och lämnat synpunkter om förbättrade cykelvillkor till förslaget om ny översiktsplan. Synpunkter på underhåll och planering av cykelvägar samt deltagande i olika cykelarrangemang är ytterligare exempel på vad cykelrådet bidrar med.”

Cyklistvelometern är en nationell granskning som Cykelfrämjandet genomför. Undersökningen samlar in cyklisters syn på hur cykelvänlig de upplever att kommunen de bor i är. Läs mer om vilka kommuner som har de nöjdaste cyklisterna och vad det beror på här.

Senast ändrad: 2024-04-18 8:25

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.