Mål

Skarpa klimatmål kan formuleras på olika sätt
Flera kommuner följer de nationella målen, men en del siktar betydligt högre, tex Linköping som ska bli koldioxidneutralt till 2025 eller Uppsala som ska bli klimatpositiva 2050.
Klimatmål hos några av våra medlemmar

Många satsar på att bli en fossilbränslefri organisation

Utöver mål för det geografiska området är det inte ovanligt att kommunen sätter mer ambitiösa mål för den egna organisationen. Region Skåne och många av de skånska kommunerna har exempelvis antagit målet att bli fossilbränslefria till 2020, genom utmaningen 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020.

En del räknar med invånarnas konsumtion

Det finns även kommuner som har satt mål utöver det geografiska området, de räknar alltså även in konsumtion som sker i kommunen. Göteborg har, utöver mål för det geografiska området, antagit målet att till år 2050 ska utsläppen minskat till 1,9 ton co2/invånare och år.