Kvinna som blickar mot solnedgången.

Klimat för barn och unga

Klimatoro och omställning till ett hållbart samhälle rankas högt av barn och unga när de listar vår tids största utmaningar – hur ska deras värld se ut i framtiden?

Vad kan ni göra som kommun? Mycket! Ni kan fånga upp barnens idéer på hur kommunen kan utvecklas genom forum där barns synpunkter tas omhand. Ett av skolans viktigaste uppdrag är att ge elever redskap att själva kunna leva och arbeta på ett hållbart sätt. Det finns en mängd tips och material som hjälper lärare att lyfta hållbar utveckling i just deras ämne. Ni kan också jobba för att förbättra möjligheterna att ta sig till skolan på ett hållbart sätt.

Klimatet tar plats i undervisningen

Göteborg, Lidköping och Mölndal är med i skoltävlingen På egna ben, som går ut på att barn i årskurs 4-6 under några höstveckor ska ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt istället för att bli skjutsade i bil. Genom en spännande poängjakt engageras eleverna och tävlar om fina priser, samtidigt som de lär sig mer genom övningar i miljö, hälsa och trafiksäkerhet. Läs mer om barns resande.

Lunds kommun har tillsammans med energibolaget Kraftringen och närliggande kommuner startat den årligen återkommande skoltävlingen Spänningssökarna. Tävlingen går ut på att öka elevernas kunskaper kring energi och miljö, samtidigt som de får använda sin kreativitet till att ta fram innovativa lösningar på temat hållbar energi. Klasserna får visualisera sina bidrag som sedan bedöms av allmänheten och därefter av Kraftrådet och en jury. Den segrande klassen vinner en tredagarsresa till London som inkluderar ett spännande besök på Science Museum.

I Nynäshamns kommun jobbar alla förskolor med grön flagg. Kommunen har även en Naturskola som tar emot elever mellan 5 och 16 år. Skolklasserna besöker Naturskolan en gång per läsår och undersöker olika teman med stort fokus på hållbar utveckling. Pedagogerna är med i flera olika projekt och är bland annat Nynäshamns samordnare för den nationella Vi håller rent veckan varje år.

Miljöverkstaden är Helsingborg Stads satsning på att stödja skolornas miljöundervisning. De bedriver pedagogisk verksamhet som riktar sig till barn i samarbete med skolorna. Till exempel erbjuds alla barn i årskurs 1 en lektion på Barntrafikskolan vid Fredriksdal för att ge dem möjligheten till att välja cykel som transportmedel, vilket ger både friskare barn och renare miljö. Där ingår även: sopor i retur för årskurs 3, res klokt för årskurs 6, klimatsmart för årskurs 7 och avfall och energi för årskurs 8 och 9.

En skola i Nynäshamns kommun har anslutit sig till Fridays for future. ”Fredagar för framtiden på Viaskolan” är ett initiativ som innebär att en rad aktiviteter kopplade till klimat, välbefinnande och relationer införs på fredagar. Aktiviteterna är bland annat:

  • På fredagar är det stort fokus på klimatet i undervisningen.
  • På fredagar lämnar alla som kan bilen hemma.
  • På fredagar fokuserar vi mer än vanligt på att minimera matsvinnet.

Engagera barn i kommunens klimatarbete

En av åtgärderna i Kristianstad kommuns klimatstrategi lyder: Elever erbjuds utbildning till Klimat- ambassadörer som en resurs för att sprida klimatarbetet. Klimatambassadörer är elever som representerar sin skola gällande klimatfrågor och hållbar utveckling. Varje år arrangerar kommunen en inspirationsdag för de elever som är klimatambassadörer.

Skolorna är högst delaktiga i Karlstad kommuns klimatarbete. Elever involveras bland annat i projekt som tex Klimatsmart mat, Koll på plasten och kampanjen Gå och cykla till skolan. Genom att involvera barn och elever har bland annat matsvinnet i kommunen minskat med 46 %. I senaste kampanjen om att gå och cykla till skolan deltog 913 barn vilket det innebar en minskning med 130 bilar/dag till kommunens skolor. Karlstad kommun har även anordnat ett elevborgarråd för klimatet, där skolelever i kommunen fick ta fram och diskutera förslag på klimatåtgärder, vilket resulterade i 67 förslag som lämnades över till kommunens politiker.

I Lund ordnar kommunen ett ungdomsting för alla mellan 12-25 år. Forumet planeras och genomförs av unga själva och det är öppet för alla att vara med. Ungdomstingen sker på skoltid, oftast förmiddagar och innehåller föreläsningar, workshops och möjlighet att träffa organisationer, föreningar, politiker, tjänstepersoner och unga från andra skolor i Lund. Är du nyfiken på hur Ungdomstingen går till? Kolla in filmen från Lunds sextionde Ungdomsting.

Klimatvandringar för lärare

I Stockholm får lärare följa med på klimatvandringar, för att sedan kunna ta ut sina elever på likadana vandringar. Deltagarna får ”gåfrågor” att sinsemellan resonera kring, och en av förhoppningarna är att eventuell klimatoro hos eleverna kan minska när de ser att vuxenvärlden arbetar med frågan.

Under klimatvandringen sätts 4 grader i perspektiv genom att studera spår av inlandsisen. Deltagarna diskuterar också vad som kan hända med Stockholms klimat om jorden blir 4 grader varmare och hur kan staden anpassas. Vad kan vi göra tillsammans idag för att få en annan framtid år 2100? Och vad gör Stockholms stad för att minska utsläppen av växthusgaser? Kolla in Klimatkommunernas webbfika om klimatvandringar i Stockholm.

Länktips

Bortom Fossilsamhället är ett skolmaterial om klimatomställningen för högstadiet och gymnasiet som Naturskyddsföreningen och Lunds universitet har tagit fram. Vill du veta mer om materialet? Kolla in Klimatkommunernas webbfika där  det presenterades. 

Orsakar en flygresa till Thailand större klimatpåverkan än att äta en bit nötkött varje dag under ett år? Orsakar ett besök på festival större klimatpåverkan än flygresan? Kortspelet Klimatkoll hjälper spelarna att förstå hur det vi konsumerar i vardagen påverkar klimatet. Till detta forskningsbaserade material finns lärarhandledning och lektionsupplägg.

Naturskyddsföreningen har också tagit fram skolmaterial för alla åldrar, samt faktablad och faktatexter för äldre elever, om allt ifrån energins kretslopp och transporter till mat, växthuseffekten och djur och växter. Faktabladen kan användas som stöd för pedagoger i undervisningen och underlag till eleverna, men även som inspiration för hur man kan kommunicera klimat och energi på ett tydligt och intresseväckande sätt.

Konsumentverkets webbplats Lektionsbanken har färdiga lektioner om hållbar konsumtion, konsumenträttigheter, privatekonomi och reklam. Använd hallakonsument.se som faktaunderlag för uppgifterna. Där finns också testa-dig-själv där eleverna kan testa sina nya kunskaper.

WWFs material Mat på hållbar väg  innehåller övningar och lärarhandledningar om matens påverkan på miljö och klimat.

Inom Den Globala skolan erbjuder Universitets- och högskolerådet lektionsmaterial och kompetensutveckling för lärare i arbetet med de globala målen. Vår uppgift är att bidra till kunskaps- och metodutveckling för att du som arbetar med utbildning och lärande ska kunna ge dina elever och studerande förutsättningar för att göra medvetna val och verka för en hållbar värld såväl lokalt som globalt.

På uppdrag av Plan Sverige i samarbete med Svenska FN-förbundet, har lärare på Globala gymnasiet tagit fram ett utbildningsmaterial om klimatförändringar och hållbar utveckling. Det vänder sig till dig som tycker om att arbeta med elevaktiva metoder, ett tvärvetenskapligt perspektiv och med frågor om mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, klimat och fattigdomsbekämpning. Du kan ladda ner utbildningsmaterialet för att använda i din undervisning och du är fri att kopiera hur mycket du vill.

Se gärna animationen ”Prata med barn om klimatet”, som Våra barns klimat har gjort.

Senast ändrad: 2023-07-06 1:53

Barnteater om klimat

Dunderpojken - en klimatmusikal om stortroll & andra naturkatastrofer

Rädda Världen

Vart tog min igloo vägen?

Är du inte riktigt jordklok? med Bova & Bove

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.