Blå elbil som laddas.

Laddinfrastruktur och elbilar

Kommunerna har en viktig roll när det kommer till att erbjuda laddplatser, tillgängliggöra och använda elfordon. När kommunerna installerar publika laddstationer och köper in elbilar till den kommunala fordonsflottan påverkar det de lokala invånarnas benägenhet att köpa laddbara fordon. Det visar en statistisk studie som IVL Svenska Miljöinstitutet och Göteborgs universitet har gjort.

Laddinfrastruktur

Normalladdning = parkering; snabbladdning = tankning

Tänk parkering vad gäller normalladdningsplatser och tankning vad gäller snabbladdning. Det är ett av flera tips som Stockholm Stad ger. Läs publikationen Erfarenheter från etablering av publik laddning för elbilar i Stockholm här. Stockholm satsar även på att etablera laddgator, det vill säga utvalda sträckor med flera laddare bredvid varandra. Läs mer om laddplatser i Stockholm. 

Fordonsinfo till allmänheten

Östersund: Hjälper invånarna med allt elbilsrelaterat

Östersunds kommun samlar på sin hemsida länkar och tips som ska underlätta för invånarna som vill köra elbil. Bland annat kan man läsa om hur man går tillväga för att beställa laddkort, vilka regler som gäller vid laddning och se statistik om laddbara bilar.

Elektrifiering av kommunens fordonsflotta

Läs om hur kommuner jobbar med att göra sina egna fordon fossilbränslefria här. 

Länktips

  • Vid nybyggnation av byggnader med fler än 10 parkeringsplatser är det krav på att förbereda för laddning. Läs mer hos Boverket.
  • Vad bör kommuner tänka på vid utvecklingen av laddinfrastruktur? Läs Konkurrensverkets tips.
  • Elbilsstatistik.se samlar statistik kring laddbara bilar och laddinfrastruktur. Här finner du grundläggande statistik som visar hur snabbt Sverige går mot en fossiloberoende fordonsflotta.
  • Power Circle är en samlingsplats för elektrifiering. Vad är vehicle to grid? Vad är smart laddning? Hur går det med elektrifieringen av tunga lastbilar? Det svarar Power Circle på i sina faktablad.
Senast ändrad: 2024-04-17 8:41
Statligt stöd

Ladda bilen

Ladda bilen är ett investeringsstöd som riktar sig till organisationer, företag, kommuner, stiftelser, samfälligheter och föreningar som vill installera laddningspunkter som ska användas av anställda.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.