Tegelbyggnad med balkonger.

Energieffektivisering

För att kunna ställa om till 100 procent förnybar energi behöver vi också minska mängden energi som används. Kommunen kan effektivisera energianvändningen i sina egna byggnader, med minskade driftskostnader som följd.

Kartlägg energiförbrukningen

Genom att göra en kartläggning av kommunkoncernens fastighetsbestånd får ni koll på hur och var i varje byggnad energin förbrukas. Kartläggningen blir ett bra underlag för att bestämma vilka maskiner som ska bytas ut och vilka renoveringar som bör prioriteras för att spara energi och pengar. Om ni involverar hyresgästerna så att de förändrar hur de använder energi, gör ni ytterligare besparingar.

Renovering av äldre bostadsområden

Lunds kommun har inom ramen för EU-projektet CITyFiED, tagit fram och demonstrerat innovativa och kostnadseffektiva lösningar för att energieffektivisera äldre bostadsområden. En del i projektet har varit att att ta fram en metodik för renovering och energieffektivisering av äldre bostadsområden. Metodiken kan användas av andra kommuner och fastighetsägare som är i stånd att genomföra renovering av äldre bostadsområden. Läs mer

Äldre hus kan vara riktiga energitjuvar, eftersom deras värmeundercentraler ofta har styrsystem som är trötta och gamla. I Örebrobostäders Smarta hus-projekt sätts det in ett system som egentligen är utvecklat för industrin och används i alla möjliga maskiner. Systemet fylls med de funktioner som behövs och blir en tekniskt öppen plattform för optimering av fjärrvärmeanvändning, vattenförbrukning, ventilation och elsystem. Under en tvåårsperiod ledde smarta hus till en besparing på 953 350 kWh = 98 ton koldioxid. Läs mer

Lidköpings kommun har genom optimering och renovering minskat energiförbrukningen på  Hagaängs förskola med 50 procent. Förskolan har moderniserats både vad gäller planlösning, ytskikt och tekniska installationer. Genom att installera ett styrsystem har kommunen nu koll på energiförbrukningen. Värmemängdsmätare och volymmätare är placerade i rörsystemen och elmätare mäter den el som förbrukas av fastigheten, köket respektive verksamheten.

Länktips

Senast ändrad: 2022-06-22 3:02

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.