Energieffektivisering

För att kunna ställa om till 100 % förnybar energi, behöver vi också minska mängden energi som används. Kommunen kan effektivisera energianvändningen i sina egna byggnader, med minskade driftskostnader som följd.

Har ni koll på er energiförbrukning?

Genom att göra en kartläggning av kommunkoncernens fastighetsbestånd får ni koll på hur och var i varje byggnad energin förbrukas. Kartläggningen blir ett bra underlag för att bestämma vilka maskiner som ska bytas ut och vilka renoveringar som bör prioriteras, för att spara energi och pengar. Om ni involverar hyresgästerna, så att de förändrar hur de använder energi, gör ni ytterligare besparingar.

Lidköping: Koll på energiförbrukningen

Lidköpings kommun har genom optimering och renovering minskat energiförbrukningen på  Hagaängs förskola med 50 procent. Förskolan har moderniserats både vad gäller planlösning, ytskikt och tekniska installationer. Genom att installera ett styrsystem har kommunen nu koll på energiförbrukningen. Värmemängdsmätare och volymmätare är placerade i rörsystemen och elmätare mäter den el som förbrukas av fastigheten, köket respektive verksamheten.

Mellan 2007 och 2012 investerade Karlstads kommun 100 miljoner kronor i ett av Sveriges största kommunala energieffektiviseringsprojekt. Detta ledde till en stor minskning av energiförbrukningen och sju miljoner kronor mindre i energikostnader per år. Utöver att byta ut olja och direktverkande el till fjärrvärme, installerades snålspolande toaletter och handfat. Kommunens fyra VA-verk har minskat sin energiförbrukning med 55 procent och kommunens andra fastigheter har minskat sin förbrukning med 23 procent. Karlstad har även bytt ut en del av gatubelysningen till mer energieffektiva ljuskällor, framför allt LED-lampor. Detta innebär en besparing om 1,3 miljoner kronor årligen. På de flesta ställena där lamporna byts har även ett system med nattsänkning införts, vilket innebär att lampornas effekt minskas till hälften.

Örebro: Smarta Hus

Äldre hus kan vara riktiga energitjuvar, eftersom deras värmeundercentraler ofta har styrsystem som är trötta och gamla. I Örebrobostäders Smarta hus-projekt sätts det in ett system som är egentligen är utvecklat för industrin och används i alla möjliga maskiner. Systemet fylls med de funktioner som behövs och blir en tekniskt öppen plattform för optimering av fjärrvärmeanvändning, vattenförbrukning, ventilation och elsystem. Under en tvåårsperiod ledde smarta hus till en besparing på 953 350 kWh = 98 ton koldioxid. Läs mer

Mål för energieffektivisering

Borås kommun har målsättning att energianvändningen ska minska med 30 procent per invånare från 1990 till 2020. Energianvändningen har minskat med 13 procent från 1990 fram till 2011 per invånare inom det geografiska området. Kommunen har sammanställt energieffektiviseringspotentialen inom olika områden. Denna visar att målet för energianvändning till år 2020 är rimligt men att det kräver ett fortsatt aktivit energiarbete.

Lomma kommuns mål är att kommunen ska effektivisera energianvändningen (per areaenhet) i sina fastigheter med 30 procent jämfört med 2009. Kommunens fastighetskontor har en investeringsplan som sträcker sig fram till 2020 med åtgärder för att nå detta mål. Åtgärdsprioritering utförs efter särskilda energikartläggningar, besiktningar och analyser och lönsamhet i åtgärderna utvärderas genom livscykelkostnader.

Lund: Renoverar smart i äldre bostadsområden

Lunds kommun har inom ramen för EU-projektet CITyFiED, tagit fram och demonstrerat innovativa och kostnadseffektiva lösningar för att energieffektivisera äldre bostadsområden. En del i projektet har varit att att ta fram en metodik för renovering och energieffektivisering av äldre bostadsområden. Metodiken kan användas av andra kommuner och fastighetsägare som är i stånd att genomföra renovering av äldre bostadsområden. Läs mer

Länktips

  • Hur genomförs en energieffektiviserande renovering på ett bra sätt? Vad krävs av en organisation för att kunna åstadkomma detta? Vilken kunskap om dessa frågor finns idag och hur når vi ut med den till fler fastighetsägare? På BeBos webbplats Renovera Energieffektivt hittar du massor av material, som Klimatkommunerna varit med om att utforma, både om tekniska aspekter av att renovera energieffektivt och tips och metoder för att skapa en bra organisation i arbetet.
  • Läs mer om energieffektiviseringsåtgärder på nettonoll.se

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.