Kolsänkor (Sänk kolet!)

En praktisk guide för kommuner som vill skapa, förstärka och bibehålla naturliga kolsänkor och verka för att de blir en självklar del av klimatarbetet

En enkät som 2020 skickades ut till Klimatkommunernas medlemmar visar att det fanns ett behov av att förbättra kunskapen om hur kommuner kan arbeta med kolsänkor. Nästan alla kommuner vill veta mer om såväl åtgärder som kommunerna själva kan göra som sådant som kan kommuniceras till privatpersoner, lantbrukare och skogsägare. Bland annat efterfrågades effekter av olika kolsänkande åtgärder, hur man beräknar olika kolsänkors storlek och hur man kan hantera målkonflikter med andra miljömål.

Här försöker vi svara på frågorna!

Projektet ”Sänk kolet!” finansieras genom Formas kommunikationsutlysning 2020.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.