SÄNK KOLET!

En praktisk guide för kommuner som vill skapa, förstärka och bibehålla naturliga kolsänkor och verka för att de blir en självklar del av klimatarbetet

En enkät som nyligen skickades ut till Klimatkommunernas medlemmar visar att det finns ett behov av att förbättra kunskapen om hur kommuner kan arbeta med kolsänkor. Nästan alla kommuner vill veta mer om såväl åtgärder som kommunerna själva kan göra som sådant som kan kommuniceras till privatpersoner, lantbrukare och skogsägare. Bland annat efterfrågades effekter av olika kolsänkande åtgärder, hur man beräknar olika kolsänkors storlek och hur man kan hantera målkonflikter med andra miljömål.

Här försöker vi svara på frågorna!