Delningsekonomi

Genom att dela saker, platser och tjänster med varandra skapas miljönytta, samtidigt som vi sparar pengar och utnyttjar stadens rum bättre. Delningsekonomi är en växande trend som innebär att man lånar, hyr, eller på andra sätt delar varor och tjänster med varandra. På det här sättet använder vi våra resurser effektivare och skapar möjligheter för nya innovativa tjänster. Delningsekonomi kan också bidra till gemenskap och social hållbarhet i stort, till en enklare vardag, och till en kommun som är attraktiv att leva i.

Karlstad delar med sig i handbok om delningsekonomi

Karlstads kommun satsar tillsammans med samverkanspartners på att utveckla delningsekonomin, andrahandsmarknaden och reparationsverksamheter. Delningsinitiativen kommer från såväl kommunen, näringslivet, civilsamhället och invånarna själva. Redan idag är Karlstad och Värmland känt för delningslösningar så som Fritidsbanken och förskolornas klädbytarlösning Skåpet Tage, och fler initiativ. Ur projektet Karlstad delar har en handbok om delningsekonomi vuxit fram, där lokalpolitiker och alla som arbetar i en kommun får tips på hur man jobbar med resurssparande lösningar. Läs mer om Karlstad delar och följ projektet på Instagram

Kolla in ”Så får vi fart på delningsekonomin”, Karlstad delar gästade Klimatkommunernas webbfika.

Kommun delar bilar med invånare

Västerås Stad har tillsammans med de kommunala bolagen Mimer och Mälarenergi upphandlat en elbilspool. Bilarna samutnyttjas mellan stadens verksamheter och västeråsarna.

Felleshusen i Linköping

I den nybyggda stadsdelen Vallastaden i Linköping är tanken att skapa en stadsdel där social hållbarhet är en livsstil. Genom att bygga tätt och med naturliga mötesplatser i form av torg, växthus och gemensamhetslokaler, inspireras människor till umgänge. På varje kvartersgård, finns ett felleshus som är en minst 100 kvm stor uppvärmd lokal omsluten av ett minst 250 kvm stort ouppvärmt, växthusliknande klimatskal. Den ouppvärmda delen håller medelhavsklimat, vilket innebär utmärkta odlingsförhållanden under stora delar av året. Den uppvärmda delen kan exempelvis användas till övernattningslägenhet, festlokal eller grovtvättstuga. Felleshusen blir en naturlig mötesplats som disponeras gemensamt av de boende i respektive kvarter. Läs mer

 

Länktips

Upphandlingsmyndigheten har stöd för upphandling som främjar cirkulär ekonomi. Bland annat hållbarhetskriterier som kan användas i upphandling.

Sharing Cities Sweden samlar delningsinitiativ och sprider lösningar. Kolla in och inspireras! De har även lanserat en 12 timmars onlinekurs om delningsekonomi, som man kan göra i sin egen takt. Såhär skriver de om kursen: “The sharing economy is booming! But what are the impacts on cities and sustainability? This course connects the sharing economy, cities, governance and urban sustainability to provide unique knowledge and insights into sharing cities. We utilize a diversity of leading examples of the emerging sharing economy in cities to bring this course to life.”

Avfall Sverige och IVL har tagit fram rapporten Dela prylar, yta, tid och bil för att vägleda kommuner i hur de kan dela mera mellan sina verksamheter och med sina invånare både när det gäller yta, mobilitet, saker och data, tid eller kompetens för att minska sin miljöpåverkan och bidra till ett hållbart samhälle.

Senast ändrad: 2023-09-28 9:08

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.