Gröna obligationer

Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till olika former av miljöprojekt. Det är ett verktyg för att öka medvetenheten om klimatrelaterade utmaningar och lösningar och samtidigt uppmuntra investerare att placera i gröna och hållbara projekt. Flera Klimatkommuner har emitterat gröna obligationer. På deras hemsidor finns information om de ramverk som skapats för att kunna avgöra vilka projekt som ska finansieras, och beskrivningar av de projekt pengarna gått till. Intresset och marknaden för gröna obligationer har vuxit snabbt. Här presenterar vi några exempel.

Göteborg: Första kommunen med gröna obligationer

Hoppet, Sveriges första fossilfria förskola, Hisings Backa, Göteborg

År 2013 var Göteborg den första staden i världen som gav ut en grön obligation. År 2016 presenterade Göteborgs stad för första gången en resultatrapport för den gröna obligationen, en så kallad impact report. Då det inte finns någon standard för rapportering av klimat- och miljöpåverkan av gröna obligationer är Göteborg en aktiv part i att utveckla och förbättra metoder.

Örebro: Drivande i utvecklingen inom området

Örebro kommun emitterar gröna obligationer för att finansiera klimatsmarta och ekologiskt hållbara investeringar. Totalt har gröna obligationer omfattande 2 250 mnkr emitterats. Den första gröna obligationen emitterade Örebro kommun i oktober 2014 som andra kommun i Sverige. Läs mer

Östersund: Grön obligation finansierar hållbara transporter och energieffektivisering

Östersunds kommun emitterar gröna obligationer för att finansiera investeringar i klimat­smarta, ekologiskt hållbara och energi­effektiva projekt. Kommunens gröna obligationer finansierar projekt som uppfyller de krav som satts upp i ramverket. Gröna projekt kan genom­föras inom områdena Förnybar energi, Energieffektivisering, Hållbara transporter, Utbyte av fossila råvaror, Energieffektiva lokaler och bostäder, Avfallshantering, Vatten- och avlopps­vatten­hantering, Klimat­anpassnings­åtgärder, Kollagring och Miljöåtgärder. Läs mer

Lund: Högsta betyg för arbetet med gröna obligationer

Lunds kommuns arbete med gröna obligationer är granskat av det norska klimat- och miljöforskningsinstitutet Cicero. Lunds kommun erhöll den sammanlagda bedömningen ”Dark Shade of Green” vilken är den högsta bedömningen som går att få. Hela deras ”second opinion” och mer hittar du här.

Fler medlemmar med gröna obligationer

Andra av Klimatkommunernas medlemmar som emitterat gröna obligationer är Malmö, Uppsala och Region Skåne. Vidare har flera medlemmar emitterat gröna obligationer genom Kommuninvest, såsom Borås, Karlstad, Eskilstuna och Skellefteå.

Länktips

Green Bond Principles
International Capital Market Association har utformat dessa frivilliga processriktlinjer för aktörer på gröna obligationsmarknaden. Transparens och öppenhet är nyckelord i deras rekommendationer.

Intro till gröna obligationer (DNV-GL)

Göteborgs stads gröna obligationer

Örebro kommuns gröna obligation

SLL:s gröna obligation

Uppsalahems gröna obligation

Stångåstadens gröna obligation (Linköpings allmännyttiga bostadsbolag)

Kommuninvests gröna lån och ramverk för gröna obligationer

Tipsa oss!

Utvecklingen inom området hållbara finanser går snabbt, vilket vi är glada för! Men det innebär också att vi har svårt att hålla dessa sidor aktuella. Om du jobbar med frågorna och har tips om vad vi borde lyfta här, hör gärna av dig till kansliet@klimatkommunerna.se !

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.