Gröna obligationer

Våra medlemmar har sett hur intresset och marknaden för gröna obligationer växer snabbt. En grön obligation är en obligation där kapitalet är öronmärkt åt olika former av miljöprojekt. Det är ett verktyg för att öka medvetenheten om klimatrelaterade utmaningar och lösningar och samtidigt uppmuntra investerare att placera i gröna och hållbara projekt. Flera Klimatkommuner har emitterat gröna obligationer. På deras hemsidor finns information om de ramverk som skapats för att kunna avgöra vilka projekt som ska finansieras, och beskrivningar av de projekt pengarna gått till.

Exempel från Klimatkommunerna

Göteborg var först med gröna obligationer

År 2013 var Göteborg den första staden i världen som gav ut en grön obligation. År 2016 presenterade Göteborgs stad för första gången en resultatrapport för den gröna obligationen, en så kallad impact report. Då det inte finns någon standard för rapportering av klimat- och miljöpåverkan av gröna obligationer är Göteborg en aktiv part i att utveckla och förbättra metoder.

Andra av Klimatkommunernas medlemmar som emitterat gröna obligationer är ÖrebroLundMalmö och Region Skåne. Vidare har flera medlemmar emitterat gröna obligationer genom Kommuninvest, såsom Borås, Karlstad, Eskilstuna och Skellefteå.

Länktips

Green Bond Principles
International Capital Market Association har utformat dessa frivilliga processriktlinjer för aktörer på gröna obligationsmarknaden. Transparens och öppenhet är nyckelord i deras rekommendationer.

Intro till gröna obligationer (DNV-GL)

Göteborgs stads gröna obligationer

Örebro kommuns gröna obligation

SLL:s gröna obligation

Uppsalahems gröna obligation

Stångåstadens gröna obligation (Linköpings allmännyttiga bostadsbolag)

Kommuninvests gröna lån och ramverk för gröna obligationer

Tipsa oss!

Utvecklingen inom området hållbara finanser går snabbt, vilket vi är glada för! Men det innebär också att vi har svårt att hålla dessa sidor aktuella. Om du jobbar med frågorna och har tips om vad vi borde lyfta här, hör gärna av dig till [email protected] !

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.