Hit vill vi

Hur kan vi skapa säkra skolvägar, attraktiva stadskärnor och grönare städer? Hur kan företagens medarbetare bli friskare och hur kan våra bostadsområden bli trevligare?

I projektet TOP – hur kommuner Tänker om och OPtimerar transportsystemet, har vi tagit fram fem ”Hit vill vi”.

Det är fem platser som finns i alla städer och i de flesta kommuner. Vi beskriver hur platserna kan se ut om biltrafiken minskas och ytan som idag är vägar och parkeringar används till annat. Vi beskriver därefter övergripande effekter uppdelade enligt följande:

  • Säkra skolvägar: allt som rör barns resande
  • Attraktiv stadskärna: effekter för cityhandel och verksamheter som finns i city.
  • Friskare medarbetare: hälsoeffekter och cykelåtgärder (samt lite kollektivtrafik)
  • Trevligare bostadsområden: parkering
  • Grönare städer: klimatanpassning, grönska och gångtrafik

Kopplat till varje ”Hit vill vi” finns också förslag på åtgärder och länkar till vidare läsning.

Detta är ingen “så-här-gör-man-guide” utan mer ett inspirationsmaterial att plocka delar ur. Till varje område har vi valt att fokusera på olika effekter, för att materialet ska bli hanterbart. Detta gör att ni hittar relevanta fakta som berör de olika områdena på flera ställen. Så kolla igenom att fem områden. Vi hoppas att ni ska hitta något som ni har användning av.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.