Källor och vidare läsning

Från linjärt till cirkulärt byggande. En explorativ studie kring perspektiv, hinder och drivkrafter. Marie Wigren Skogseid, Lunds Universitet, 2019.

IVL släppte 2018 rapporten Livscykelanalysbaserade miljökrav för byggnadsverk En verktygslåda för att ställa miljökrav. I den ger de rekommendationer för hur livscykelanalys (LCA) kan användas för att ställa materialneutrala miljökrav för upphandling av byggnadsverk

Cirkulär ekonomi i byggbranschen – Sammanfattande översikt av forskningsläget och goda exempel. IVL Svenska Miljöinstitutet, 2018

En klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn 2045 En färdplan för fossilfri konkurrenskraft Fossilfritt Sverige, 2018

Övriga färdplaner för till exempel betong hittar du på Fossilfritt Sveriges webb. 

 

Klimatberäkningsmetod för allmännyttans bostadsföretag. IVL Svenska Miljöinstitutet, 2018

Klimatdeklaration av byggnader – förslag på metod och regler (Delrapportering) Boverket, 2018

Minskad klimatpåverkan från flerbostadshus – Kortrapport_LCA av fem byggsystem. IVL Svenska Miljöinstitutet, 2018

Byggnadsstommens klimatpåverkan – Livscykelperspektiv på olika material. Sveriges Kommuner och Landsting, 2017

Industriellt byggande i trä – nuläge och prognos mot 2025. Forskningsrapport Linköpings Universitet, 2017

Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi. SOU 2017:22

Kvalitet hos byggnadsmaterial i cirkulära flöden. RISE, 2017

Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv. Boverket, 2015

Nu kan alla göra miljö och klimatberäkningar. IVL Svenska Miljöinstitutet, 2014

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.