Gröna finanser

Gröna finanser stiger på agendan i kommuner och regioner, och många styr nu sitt kapital bort från fonder med exponering mot fossila bränslen. Även i skuldförvaltningen går det att göra nytta – gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till egna miljöprojekt och samtidigt erbjuda investerare attraktiva investeringsformer.

Klimatkommunerna har knutit kontakter med kunniga och engagerade personer från kommuner, regioner, banker, investerare, tredjepartsgranskare och andra organisationer för att hjälpa fler att förverkliga sina idéer. Ett ökat medvetande bland kommunerna under de senaste åren har lett till en ökad efterfrågan på fossilfria fonder, vilket i sin tur påverkar bankernas utbud. Vi gör skillnad! Här är några tips som kan hjälpa er som kommun eller region.

Exempel från Klimatkommunerna

Örebro låter finanserna göra klimatnytta

Örebro kommun var tidig med att välja fossilfria fonder, och får minst lika bra avkastning på sina kapitalplaceringar som om konventionella alternativ hade valts. Sedan 2014 har Örebro också emitterat gröna obligationer omfattande 2 250 miljoner kronor, för att finansiera ekologiskt hållbara investeringar.

Att placera kapital och att låna kapital är två sidor av samma mynt

Genom att ge ut gröna obligationer kan kommuner och regioner bidra till att erbjuda gröna och fossilfria alternativ för andra som har kapital att placera. Och genom att välja att placera sitt kapital i till exempel gröna obligationsfonder eller miljöteknikfonder premieras de klimatvänliga investerarna. Flera medlemmar i Klimatkommunerna lyfter fördelar med att arbeta med fossilfria placeringar och gröna obligationer parallellt, eftersom det stärker samarbetet mellan ekonomisidan och miljösidan i organisationen.

Rapport

Kapitalplaceringar som verktyg i klimatomställningen

Exempel på kommuner som minskat klimatavtrycket från sina placeringar hittar du i vår rapport från 2017. (finansierades av Världsnaturfonden WWF inom ramen för utlysningen Innovativ Naturvård.)

Länktips

Svanen har tagit fram kriterier för miljömärkning av fonder.

Tipsa oss!

Utvecklingen inom området hållbara finanser går snabbt, vilket vi är glada för! Men det innebär också att vi har svårt att hålla dessa sidor aktuella. Om du jobbar med frågorna och har tips om vad vi borde lyfta här, hör gärna av dig till [email protected] !

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.