Gröna finanser

Gröna finanser stiger på agendan i kommuner och regioner. En ökad efterfrågan (från bl.a. kommuner) på fossilfria fonder påverkar bankernas utbud. Och kommuner som emitterar gröna obligationer för att låna pengar till miljöprojekt erbjuder i sin tur hållbara investeringsmöjligheter för kapitalförvaltare. Klimatkommunerna har knutit kontakter med kunniga och engagerade personer från kommuner, regioner, banker, investerare, tredjepartsgranskare och andra organisationer för att hjälpa fler kommuner att förverkliga sina idéer. Här presenterar vi exempel och tips.

Att placera kapital och att låna kapital – två sidor av samma mynt

Genom att ge ut gröna obligationer kan kommuner och regioner erbjuda gröna och fossilfria alternativ för andra som har kapital att placera. Och genom att välja att placera sitt kapital i till exempel gröna obligationsfonder eller miljöteknikfonder kan kommuner och regioner premiera klimatvänligare verksaheter.

Flera medlemmar i Klimatkommunerna lyfter fördelar med att arbeta med fossilfria placeringar och gröna obligationer parallellt, eftersom det stärker samarbetet mellan ekonomisidan och miljösidan i organisationen. Ett exempel är Örebro kommun som var tidig med att välja fossilfria fonder, och får minst lika bra avkastning på sina kapitalplaceringar som om konventionella alternativ hade valts. Sedan 2014 har Örebro också emitterat gröna obligationer omfattande 2 250 miljoner kronor, för att finansiera ekologiskt hållbara investeringar.

Länktips

Svanen har tagit fram kriterier för miljömärkning av fonder.

Tipsa oss!

Utvecklingen inom området hållbara finanser går snabbt, vilket vi är glada för! Men det innebär också att vi har svårt att hålla dessa sidor aktuella. Om du jobbar med frågorna och har tips om vad vi borde lyfta här, hör gärna av dig till [email protected] !

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.