Hållbara finanser

Fossilfria placeringar stiger på kommunernas agenda, och allt fler kommuner tar steget till att se över sina finanser och rensa bort fossilfonderna. Ett ökat medvetande bland kommunerna leder till en ökad efterfrågan på fossilfria fonder, vilket i sin tur påverkar bankernas utbud.

Exempel från Klimatkommunerna

Örebro låter finanserna göra klimatnytta

Örebro kommun var tidig med att välja fossilfria fonder, och får minst lika bra avkastning på sina kapitalplaceringar som om konventionella alternativ hade valts. Sedan 2014 har Örebro också emitterat gröna obligationer omfattande 2 250 miljoner kronor, för att finansiera ekologiskt hållbara investeringar.

Att placera kapital och att låna kapital är två sidor av samma mynt

Genom att ge ut gröna obligationer kan kommuner och regioner bidra till att erbjuda gröna och fossilfria alternativ för andra som har kapital att placera. Och genom att välja att placera sitt kapital i till exempel gröna obligationsfonder eller miljöteknikfonder premieras de klimatvänliga investerarna. Flera medlemmar i Klimatkommunerna lyfter fördelar med att arbeta med fossilfria placeringar och gröna obligationer parallellt, eftersom det stärker samarbetet mellan ekonomisidan och miljösidan i organisationen.

Länktips

Svanen har tagit fram kriterier för miljömärkning av fonder.

Rapport

Kapitalplaceringar som verktyg i klimatomställningen

Exempel på kommuner som minskat klimatavtrycket från sina placeringar hittar du i vår rapport från 2017. (finansierades av Världsnaturfonden WWF inom ramen för utlysningen Innovativ Naturvård.)

Tipsa oss!

Utvecklingen inom området hållbara finanser går snabbt, vilket vi är glada för! Men det innebär också att vi har svårt att hålla dessa sidor aktuella. Om du jobbar med frågorna och har tips om vad vi borde lyfta här, hör gärna av dig till kansliet@klimatkommunerna.se !

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.